Povežite se s nama

Vijesti

Ekonomski fakultet u Rijeci među 10% najboljih ekonomskih fakulteta na svijetu

Objavljeno

na
Dugogodišnji rad i trud na inoviranju strukture i povećanju kvalitete programa International Business prepoznati su od strane međunarodne akreditacijske institucije EFMD i nagrađeni njihovom EPAS akreditacijom koju u ovom trenutku ima samo 115 studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije iz cijelog svijeta. Dobivanje prestižne EPAS akreditacije smješta Ekonomski fakultet u Rijeci u top 10% najboljih svjetskih ekonomskih fakulteta i poslovnih škola, navodi se u priopćenju koje prenosimo.

Kod visokoškolskog obrazovanja ekonomista i menadžera, globalno su prepoznate akreditacije samo i isključivo tri akreditacijske institucije: EFMD, AACSB i AMBA. Akreditaciju EPAS dodjeljuje EFMD, najveća europska akreditacijska organizacija za programe iz ekonomije. EPAS akreditacija dodijeljena je Ekonomskom fakultetu u Rijeci na razdoblje od 3 godine. Time je dobivena nedvojbena potvrda kvalitete programa Fakulteta, izvrsnosti nastavnika te snažne povezanosti s poduzećima. 

EFMD (European Foundation for Management Development), europska je međunarodna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu, Belgija. EFMD je globalno priznata organizacija koja provodi postupke akreditacija za visokoobrazovne institucije u području ekonomije i businessa. EFMD predstavlja mrežu od preko 900 institucija i 30.000 profesionalaca s upravljačkim iskustvom u akademskoj zajednici, javnom sektoru i konzultantskim kompanijama, okupljenih u cilju razvoja društveno odgovornih lidera i menadžera koji spajaju akademski i poslovni sektor. 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci u postupak EPAS akreditacije ušao je 2016. godine. Nakon nekoliko godina temeljitih priprema, revizije programa i usklađivanja s EPAS standardima, EPAS stručni tim sastavljen od 4 neovisna člana iz domene visokoškolskog obrazovanja i gospodarstva posjetio je Fakultet krajem 2019. godine. Temeljem izvještaja koji je sastavio stručni tim u kojem je Fakultet pozitivno ocijenjen po svim kategorijama Akreditacijski odbor (EFMD) na svojoj je sjednici održanoj 03. 03. 2020. dodijelio akreditaciju EPAS na razdoblje od tri godine. Jedna od bitnih značajki EPAS akreditacije je zahtjev za konstantnim unaprjeđivanjem kvalitete na svim područjima. 

EFMD dodjeljuje nekoliko vrsta akreditacija, a svaka od njih za sebe znači iznimnu kvalitetu obrazovnog procesa. Svakom od njih se jamči dosljednost u primjeni međunarodnih standarda te posvećenost razvoju i osiguranju kvalitete.

EPAS (EFMD Programme Accreditation System) međunarodni je sustav evaluacije studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije koji je prepoznat diljem svijeta od strane potencijalnih studenata, poslodavaca, medija i poslovnih partnera. Sustav EPAS akreditacije obuhvaća sve razine studijskih programa, od preddiplomskih do doktorskih te predstavlja ustroj temeljite i stroge procjene kvalitete izvođenja studijskog programa u svim njegovim segmentima. Stroga akademska načela izvrsnosti, internacionalizacija, etično i održivo poslovanje, kao i društvena relevantnost i praktična primjenjivost osnovne su smjernice osiguranja kvalitete koju ova akreditacija vrednuje i nagrađuje.

Stjecanjem EPAS akreditacije, studijski program i pripadajuća visokoobrazovna institucija postižu međunarodnu vidljivost i priznanje visoke kvalitete obrazovnih sadržaja i izvedbe nastave usporedive s onima na vodećim stranim sveučilištima sličnih programskih sadržaja. Ispunjenjem strogih uvjeta EPAS akreditacije visokoobrazovna institucija svoje poslovanje, razvoj i strateške ciljeve usklađuje s međunarodno priznatim standardima i postaje dijelom globalne akademske zajednice koja međusobno surađuje i dijeli iskustva i primjere dobre prakse razvijene u različitim društvenim, ekonomskim i kulturnim prilikama.

Koristi su višestruke za instituciju, ali prije svega za studente. Istraživanja pokazuju da studenti koji završavaju svoj studij na fakultetima akreditiranim od strane tri ključne akreditacijske institucije (EFMD, AACSB i AMBA), brže i lakše nalaze posao, njihova je plaća veća, a u pravilu zauzimaju ključne menadžerske pozicije u tvrtkama. Diploma sa znakom kvalitete EPAS daje bitno veću mogućnost za međunarodnu karijeru.

S aspekta institucije, međunarodne akreditacije dobivene od strane tri ključne akreditacijske institucije (EFMD, AACSB i AMBA) omogućuju suradnju s najboljim visokoobrazovnim institucijama u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije iz cijelog svijeta. To izdvaja Ekonomski fakultet u Rijeci od brojnih institucije koje izdaju diplome na području ekonomije bez ikakvog međunarodno priznatog znaka kvalitete. 

„Trenutak u kojem je do nas došla vijest da smo nositelji EPAS akreditacije na razdoblje od tri godine potvrđene su sve naše pretpostavke – rad i trud naših zaposlenika i studenata rezultirao je konkurentnim i inovativnim programom International Business – bachelor degree koji se u potpunosti izvodi na engleskom jeziku. Naši studenti po završetku studijskog programa izvrsno se snalaze u poslovnim vodama te i sami imaju kompetencije za ostvarivanje vlastitih projekata. Društvo u kojem se nalazimo često je sklono kritikama te zaboravimo i izostavimo pohvaliti uspjehe i napredak. I zato je ovo za naše studente, nastavnike, članove ALUMNI zajednice, partnere iz gospodarstva veliko priznanje za naš rad, dobiveno od svjetske akreditacijske kuće koja je naš program uvrstila među 115 najboljih studijskih programa u području menadžmenta, ekonomije i poslovne ekonomije iz cijelog svijeta. Svima nam je ovo veliki poticaj da i dalje nastavimo razvijati programe u istom smjeru. Trenutni nam je cilj pridobiti još jednu međunarodnu akreditaciju u najkraćem mogućem roku.“ Prof. dr. sc. Alen Host, dekan 

„Dobivanje prestižne EPAS akreditacije smješta Ekonomski fakultet u Rijeci u top 10% najboljih svjetskih institucija koje obrazuju ekonomiste različitih profila. Ovo veliko priznanje je potvrda kontinuiteta procesa upravljanja kvalitetom kojom se Ekonomski fakultet Rijeka potvrđuje kao izvrsna visokoobrazovna institucija u međunarodnom akademskom okruženju. Sva tehnička, ljudska, procesna i materijalna unaprjeđenja proizašla iz „akreditacijskog putovanja“  Ekonomskog fakulteta Rijeka koji je ovih dana okrunjen EPAS akreditacijom potaknula su inovativne procese na cijeloj instituciji. 

Strateški razvoj programa International Business, u potpunosti na engleskom jeziku, otvorio je put za napredak cijelog Ekonomskom fakulteta Rijeka, kao vodeće regionalne obrazovne institucije u sferi ekonomije, posebno u područjima međunarodnih iskustava studenata i profesora, suvremene pedagogije, snažan napredak obrazovne prakse (nastavno-znanstvena izvrsnost, iskustveno učenje, podučavanje usmjereno na studenta, studijska putovanja u inozemstvo i posjete korporacijama, studentske prakse u vodećim kompanijama), snažna suradnje s gospodarstvom, širokog raspona metoda ocjenjivanja i okvira za osiguranje kvalitete.“

Prof. dr. sc. Saša Žiković, Prodekan za znanost i međunarodna strateška partnerstva na Ekonomskom fakultetu u Rijeci

Epas je potvrda kvalitete studijskog programa. Upravo dobivena akreditacija je priznanje visokokvalitetnog programa, zahvaljujući kojoj se studijski program razlikuje u mnoštvu drugih studijskih programa u sve konkurentnijem okruženju. Ova akreditacija dokaz je i međunarodne prepoznatljivosti studijskog programa, čime Ekonomski fakultet povećava brojku od 90-ak studijskih programa u Europi koliko ih trenutno ima EPAS akreditaciju (https://efmdglobal.org/accreditations/business-schools/epas/), odnosno međunarodno priznanje za kvalitetan studijski program. Najveću korist imaju upravo naši studenti, jer njihova diploma  ima međunarodno priznanje, čime mogu ravnopravno konkurirati bilo gdje na svijetu.

Usmjerenost na ishode studijskih programa, zaokruženi ciklus praćenja kvalitete rada kako nastavnog tako i nenastavnog osoblja doprinosi kontinuiranoj kvaliteti rada Fakulteta, a još više nas obvezuje na uspješnost, društvenu odgovornost, kontinuirano usavršavanje, cjeloživotno obrazovanje i unapređenje obrazovnog procesa.

Ekonomski fakultet je u posljednjih nekoliko godina uspješno prošao nekoliko ciklusa akreditacija: nacionalnu reakreditaciju Fakulteta, inicijalnu akreditaciju novog studijskog programa koji se izvodi u online okruženju i međunarodnu Epas akreditaciju. Za sve te procese, održan je cijeli niz radionica i edukacija koje su nastavne i administrativne procese učinile kvalitetnijima. I dalje ćemo nastaviti razvijati kulturu kvalitete, jer smatramo da je to jedan od najboljih načina razvoja Fakulteta. To nam potvrđuje i svakodnevna komunikacija sa studentima i povratne informacije koje dobivamo od naših nastavnika, Alumnia i poslovne zajednice bez kojih bi ovi procesi bili nemogući.

Izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender, prodekanica za preddiplomske i diplomske studije  i izv. prof. dr.sc. Zoran Ježić, prodekan za studente i upravljanje kvalitetom

Kao sveučilišni profesor i stručnjak iz područja međunarodnih ekonomskih odnosa, smatram kako u današnjem globaliziranom svijetu europska se sveučilišta, a ujedno i hrvatska, neminovno okreću fleksibilnijim, inovativnim i digitalno umjerenim načinima prenošenja potrebnih znanja, vještina i sposobnosti. Nove generacije i dinamično tržište rada jednostavno to zahtijevaju. 

U kontekstu EPAS-a, moje osobno iskustvo zasigurno pridonosi boljem razumijevanju problematike međunarodnih akreditacija, ali i općenito suvremenog načina rada poslovnih škola i sveučilišta. Konstantne promjene i konkurencija visokoškolskih institucija nameću brze i suštinske promjene dosadašnjem pristupu rada – osobnog i kolektivnog. Suradnja i umrežavanje koje omogućavaju međunarodne organizacije kao što su EFMD ili AACSB zasigurno pridonose razmjeni iskustava i najboljih praksi u organizacijskoj (institucionalnoj), ali i osobnoj sferi razvoja. Osobno sam to iskusio tijekom naših pripremnih radnji, koje uključuju i stručna usavršavanja, a tijekom kojih sam imao priliku spoznati brojna izuzetna i kreativna iskustva uspješnih stručnjaka i renomiranih obrazovnih institucija.

Izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić, direktor studijskog smjera International Business

Proces dobivanja EPAS akreditacije posebno usmjerio na smjer International Business – bachelor degree, ali obuhvatio je i cijelu instituciju. Naime, kroz samoanalizu i kritički osvrt na dosadašnja postignuća temeljem pet područja koja EPAS akreditacija procjenjuje, vi zapravo ako niste vrhunsko kvalitetna visokoškolska institucija u različitim sferama, imate malo mogućnosti da dokažete svoju izvrsnost. Upravo zato je EPAS akreditacija potvrda izvrsnosti kako akreditiranog programa ali i same institucije. Zato smo još i više ponosni zbog dobivanja EPAS akreditacije.

Kao voditeljica EPAS akreditacije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci moram reći da je proces dobivanja EPAS akreditacije izazovan proces ali i proces u kojem puno naučite i sagledate kako možete i u kojim područjima unaprijediti svoju Instituciju a posebice International Business – preddiplomski studij. U samom procesu EPAS akreditacije pomagala nam je i mentorica prof.dr.sc. Agnes Hoffmeister, Dean emeritus s Corvinus Univeristy of Budapest, Madžarska. Kako EPAS akreditacija podrazumijeva uključenost cijele Institucije i svih zaposlenika u proces, moram reći da su svi zaposlenici bili angažirani na različite načine. Posebno su bili angažirani članovi Povjerenstva za međunarodnu akreditaciju te naš Ured za osiguravanje i unapređenje kvalitete, jer zaista bez njihove pomoći tijekom procesa i prilikom pisanja samoanalize cijeli proces bi bio teže izvediv. 

EPAS akreditacija je potvrda našeg truda i zalaganja u nastavnome procesu, konstantnog unapređenja kvalitete, internacionalizacije studentskog iskustva i učenja, fokusa na etiku, održivost i odgovornost te povezanosti i aktivne interakcije s gospodarstvom. A kako su u svemu tome zapravo važni pojedinci i osobe, moram reći da je EPAS akreditacija isto tako i međunarodna potvrda da se trud i ulaganje u stvaranje i izgradnju odnosa s pojedincima i organizacijama koje konstantno unapređujemo dugoročno isplati.

Izv.prof.dr.sc. Jasmina Dlačić, EPAS team lead i voditeljica Povjerenstva za međunarodnu akreditaciju

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

18.07.2024.

TD Rijeka plus obavještava javnost kako je izvršena preregulacija dijela ulice Kučićki put između Fužinske ulice i Ulice Kampanja. Dosadašnja dvosmjerna regulacija prometa postaje jednosmjerna i to iz smjera Fužinske ulice prema Ulici Kampanja.

Fiuman Plus

Društvene mreže