Povežite se s nama

Vijesti

Evo kako će se Jadran štititi od onečišćenja

Objavljeno

na
U sjedištu Primorsko-goranske županije održani su sastanak i prezentacija programa rada “Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora”.

Na sastanku su sudjelovali župan Zlatko Komadina sa suradnicima, zapovjednici ŽOC-a i članovi Upravnog vijeća Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora.

Primorsko-goranska županija je u provedbi prekograničnog projekta “HAZADR” – Jačanje operativne spremnosti za borbu protiv onečišćenja mora uljima, opasnim i štetnim tvarima na Jadranu, osnovala ustanovu “Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora” sa sjedištem u Rijeci.

Centar je zamišljen kao ustanova koja će djelovati na području svih jadranskih županija i država, odnosno njihovih regija, na poboljšanju pripravnosti i sposobnosti reakcije institucija i interesnih grupa uključenih u nacionalne ili regionalne mehanizme intervencija na moru.

Govoreći o važnosti Centra, župan Komadina rekao je da su rizici u Primorsko-goranskoj županiji također i rizici svih obalnih županija. Iskustva Primorsko-goranske županije, s obzirom na kohabitaciju naftne industrije  i turizma na Kvarneru, potaknula su Županiju na sudjelovanje u projektu HAZADR i sada osnivanje centra koji će osposobljavati djelatnike za reagiranje prilikom onečišćenja mora.

“Uskoro će se donijeti i zakonska rješenja koja će dati veće ovlasti ovim centrima za onečišćenje mora i dignuti ih na veću nacionalnu razinu. Za sada sredstva dolaze iz EU projekta, ali cilj je da centar bude samoodrživ”, rekao je župan.

Zamjenik župana Šibensko-kninske županije Zoran Smolić pozdravio je osnivanje ovog centra rekavši da će Šibensko-kninska županija aktivno sudjelovati u njegovom radu i sufinancirati ga. “Radujemo se da ćemo moći naučiti ne samo o preventivi, već i o boljem ponašanju u slučaju nezgoda”, rekao je Smolić.

Privremeni ravnatelj Centra Vedran Martinić pojasnio je da će fokus centra biti na edukaciji jer usprkos opremi i tehnologijama stručna osposobljenost i organizacija osoblja su temelj uspješnih intervencija.

 

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram