Povežite se s nama

Autobusni kolodvor već je godinama i godinama jedna od crnih točki u Rijeci, a iako je gradonačelnik Vojko Obersnel prije upuštanja u novu predizbornu utrku za još jedan mandat prije godinu dana upravo realizaciju Žabice istaknuo kao glavni motiv, zasad značajnijeg pomaka i dalje nema.

Žabica je još uvijek najneugledniji autobusni kolodvor u nekom većem hrvatskom gradu, kojeg brojni turisti i putnici i dalje ne mogu izbjeći.

Ne čudi stoga što je vijećnica Ivona Milinović odlučila postaviti pitanje kako bi provjerila na što se točno do sada potrožilo čak nešto malo više od 47 milijuna kuna na realizaciju tog značajnog projekta koja je započela sad već prilično daleke 2002. godine.

Evo kompletne specifikacije:

Troškovi izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije

Troškovi izrade prostorno-planske i projektne dokumentacije
DOBAVLJAČ OPIS USLUGE DATUM OVJERE RAČUNA IZNOS
Krvavica Bruno Naknada sudskog vještačenja 13.11.2002 18.000,00
Geodetski ured Burul Geodetske usluge 3.1.2003 1.110,20
Rijeka konzalting d.o.o. Snimak postojećih stanja 13.7.2004 85.156,00
Institut prometa i veza Zagreb Studije terminala daljinskog putničkog promet 25 % vrijednosti od izvršenog posla (I. privremena situacija) 10.9.2004 58.956,50
Institut prometa i veza Zagreb Studije terminala daljinskog putničkog promet 25 % vrijednosti od izvršenog posla (II. privremena situacija) 3.11.2004 58.956,50
Institut prometa i veza Zagreb Studije terminala daljinskog putničkog promet 40 % vrijednosti od izvršenog posla (III. privremena situacija) 06.04.2005 94.330,40
Institut prometa i veza Zagreb Studije terminala daljinskog putničkog promet 10 % vrijednosti od izvršenog posla (IV. privremena situacija) 31.5.2005 23.582,60
Novi list Objava natječaja 30.06.2005 4.228,03
Europa pres holding Nekomercijalni oglas 7.6.2005 19.157,05
Geoprojekt Reambulacija katastarsko-topografskog plana (80% cijene) 28.07.2005 86.278,40
Društvo aritekata Rijeka Organizacija urbanističko- arhitektonskog natječaja 31.12.2005 1.060.000,00
Geoprojekt Reambulacija katastarsko-topografskog plana (20% cijene) 27.4.2006 21.569,60
3LHD Detaljni plan uređenja putničkog terminala Zapadna Žabica, I. privremena situacija 26.7.2006 91.195,00
3LHD Detaljni plan uređenja putničkog terminala Zapadna Žabica, II. privremena situacija 1.6.2006 72.956,00
Nekretnine Izrada, ovjera i provedbe parcelacijskih elaborata 8.11.2007 54.570,60
Nekretnine Prerada elaborata parcelacije 12.2.2008 15.616,00
Nekretnine Naknadni rad na izradi elaborata parcelacije prema uvjetima konzervatora 29.2.2008 36.600,00
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-I privremena situacija 26.7.2008 740.226,74
3LHD Detaljni plan uređenja putničkog terminala Zapadna Žabica III. privremena situacija 31.3.2008 18.239,00
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-II privremena situacija 10.9.2008 349.530,00
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala- III privremena 12.11.2008 664.962,69
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-IV privremena 10.4.2009 321.872,00
Nekretnine Izrada, ovjera i provedba parcelacijskih elaborata 5.5.2009 7.795,80
Rožman Postić Dizajn i priprema grafičkog materijala Autobusnog kolodvora Žabica i Garaža Autotroleja 24.7.2009 6.814,55
Nekretnine Novelirana geodetska podloga radi promjene oblika čestice 14.10.2009 11.070,00
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-V privremena 20.10.2009 569.373,97
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-Va privremena 2.6.2010 1.098.068,30
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-VI privremena 21.7.2010 277.349,77
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-VII privremena 21.7.2010 177.055,61
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-VIII privremena 21.9.2010 1.098.068,30
BIT ARH Kontrola projekta – zaštita od buke 29.12.2011 17.958,00
BIT ARH Kontrola projekta- ušteda energije i toplinska zaštita 29.12.2011 23.001,00
Nekretnine Geodetski projekt prelaganje kolosjeka 29.11.2011 23.247,00
Građevinski Fakultet Zagreb Ispitivanje utjecaja vibracija na konstrukciju 29.4.2011 82.410,00
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-IX privremena situacija 29.4.2011 1.464.091,06
I.A. Projektiranje d.o.o. Kontrola glavnog projekta betonske, čelične i spregnute konstrukcije 28.6.2011 83.640,00
Građevinski Fakultet Zagreb Kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti, projekt dubokog temeljenja 31.3.2011 43.050,00
Nekretnine Geodetski elaborat 14.4.2011 10.332,00
Željezničko Projektno Društvo d.d. Izrada idejnog projekta prelaganja kolosijeka na De Franceschijevom gatu 11.1.2012 34.144,80
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala-X Privremena situacija 8.2.2012 1.536.702,40
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala – XI Privremena situacija 30.5.2012 904.017,21
I.A. Projektiranje d.o.o. Kontrola projekta 16.10.2012 22.500,00
Institut IGH d.d. Izrada obilazne pruge grada 22.10.2012 68.750,00
Studio 3LHD Dodatne usluge na izradi idejne, glavne i izvedbene dokumentacije 9.11.2012 293.125,00
BIT ARH d.o.o. Kontrola projekta 12.12.2012 10.406,25
Željezničko Projektno Društvo d.d. Izrada idejnog i glavnog (izvedbenog) projekta prelaganja kolosjeka na De Franceshijevom gatu 23.1.2013 52.050,00
Studio 3LHD Izrada idejne, glavne i izvedbene dokumentacije područja autobusnog terminala – XII obavljeni poslovi projektiranja 3.10.2013 1.205.356,29
Projekt H Projekt uklanjanja carinskog punkta 18.12.2013 18.000,00
IGH Prometni projekt regulacije Žabica-Jelačićev trga u Rijeci 17.4.2014 86.250,00
Zulijani Đulijano ured ovlaštenog arhitekta Projektna dokumentacija – Carinski Punkt 10.9.2015 31.250,00
GEO-VV d.o.o. Geodetski projekt-carinski punkt 21.10.2015 11.750,00
Hrvatske vode Vodni doprinos carinski punkt Žabica 23.11.2017. 4.634,21
Ukupno 13.151.354,83

Trošak pripreme dokumentacije za realizaciju kompleksa po modelu javno – privatnog partnerstva

 DOBAVLJAČ  OPIS USLUGE DATUM OVJERE RAČUNA  IZNOS
J.T.D. za porezno savjetništvo Antičić- Jakovljević-Kušeta Porezno savjetovanje u svezi projekta realizacije izgradnje Kompleksa Zapadna Žabica   

30.12.2011

  

14.760,00

PPP CENTAR Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica 20.2.2014 250.416,88
PPP CENTAR Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica 9.4.2014 250.416,88
PPP CENTAR Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica 2.6.2014 250.416,88
PPP CENTAR Izgradnja Kompleksa Zapadna Žabica 26.8.2014 250.416,88
Ukupno 1.016.427,52

žuriranje projektne dokumentacije u skladu s interesima tržišta

 
DOBAVLJAČ
 
OPIS USLUGE
DATUM OVJERE RAČUNA  
IZNOS
 
Colliers Advisory d.o.o.
Usluga pripreme studije najbolje namjene
kompleks Zapadna Žabica
 
7.10.2016
 
216.175,00
 
Studio 3LHD
 
Analiza prostornih mogućnosti prenamjene dijela kompleksa Zapadna Žabica
 
 
4.4.2017
 
 
47.500,00
Ukupno 263.675,00

Otkup zemljišta za autobusni kolodvor

 DOBAVLJAČ  OPIS USLUGE DATUM NALOGA ZA PLAĆANJE  IZNOS
Hrvatske željeznice 1. rata za otplatu zemljišta 300.000,00 € 23.3.2004 2.215.475,40
Hrvatske željeznice 50% 2. rate naknade za otplatu zemljišta 2.350.000,00 €  27.9.2006  17.397.543,50
Hrvatske željeznice 50% 2. rate naknade za otplatu zemljišta 2.350.000,00 €  31.12.2006  17.291.008,60
Ukupno 36.904.027,50
Povrat sredstava za otkup zemljišta  temeljem nagodbe  po osnovi parcelacije 2008 sa pravnim sljednicima Hž-a  -4.016.992,92
Ukupan izdatak za zemljište  32.887.034,58