Povežite se s nama

Vijesti

Filipović: Karolina će postati atraktivniji poslovni prostor zbog izložbe “Mi. Ona. Coco”

Objavljeno

na
Gradske vijećnice Iva Davorija i Maša Magzan u proteklom su razdoblju postavile dva vijećnička pitanja pisanim putem gradonačelniku Marku Filipoviću. Čini se da im je sporno to što je jedna tvrtka dobila tako veliki i značajni prostor na korištenje bez javnog natječaja za postavljanje izložbe za koju se naplaćuje ulaznica. Gradonačelnik se pravda kako vjeruje da će zbog izložbe “Mi.Ona.Coco” taj poslovni prostor postati atraktivniji potencijalnim budućim zakupcima.

Može li svaka privatna ili druga organizacija računati na korištenje prostora Korzo 9-11 bez naknade?

“Zaključkom gradonačelnika  dozvoljeno je trgovačkom društvu IPL ART d.o.o. korištenje gradskog poslovnog prostora na adresi Korzo 9-11, bez naknade, u svrhu postavljanja izložbe s naplatom ulaznica. Budući da naplatom ulaznica predmetno trgovačko društvo ostvaruje prihod, a Grad u vremenu trajanja izložbe propušta ostvariti prihod od zakupa poslovnog prostora, znači li to da svaka privatna ili druga organizacija koja preda zahtjev za korištenjem tog prostora bez naknade može računati da će taj prostor moći koristiti, čak i ako ostvaruje prihod? I hoće li to biti dozvoljeno bez pokretanja natječaja i neovisno o dosadašnjoj namjeni prostora, kao što je bio slučaj s trgovačkim društvom IPL ART d.o.o.? – navodi se u pitanju vijećnice Ive Davorije.

Evo što joj odgovorio gradonačelnik:

“Mojim Zaključkom od 20. ožujka 2023. godine prostor na adresi Korzo 9,11 privremeno je izuzet iz upravljanja Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, sadašnjeg Upravnog odjela za gradsku imovinu, i dodijeljen na upravljanje Odjelu gradske uprave za kulturu – sadašnjem Upravnom  odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade i to na razdoblje do 20. listopada 2023. godine.

Razlog tomu je u činjenici što je ovaj poslovni prostor, iako oglašavan u javnim natječajima, primjerice samo u 2022. godini, sedam puta, bio prazan, odnosno bez zakupnika. Prostor je oglašavan za djelatnost trgovine, djelatnost ugostiteljstva (kavana), djelatnost računalnog programiranja i savjetovanja, kao i djelatnost specijalističke medicinske prakse.

Stoga se zaprimljena inicijativa za korištenje prostora kao izložbenog pokazala kao oportuno rješenje da se u vrijeme turističke sezone prostor koristi za  kulturne i promotivne sadržaje, kao izložbeni prostor koji će obogatiti turističku ponudu i izravno pridonijeti razvoju urbanog turizma na lokaciji u samom središtu grada. Jednako tako, namjera je da se na navedeni način javnost zainteresira za taj prostor.

U listopadu ove godine upravljanje prostorom ponovno preuzima Upravni odjel za gradsku imovinu i tada će prostor biti oglašavan u javnim natječajima za davanje u zakup.

Trgovačko društvo IPL ART d.o.o. iskazalo je interes za provođenjem izložbene djelatnosti u ovom poslovnom prostoru, upućujući Pismo namjere za organizacijom izložbe “MI.ONA.COCO.“, koja bi prezentirala život i rad modne dizajnerice Gabrielle Coco Chanel. Svakako sam mišljenja da izložbu treba podržati, jer pridonosi kulturno-turističkoj ponudi grada prezentacijom popularne teme modnog dizajna, kroz dodanu prizmu isticanja tematike ravnopravnosti spolova, ali i povijesnog prikaza i značaja samoga objekta u kojem je izložba smještena. Vrijednost ovoga projekta, prepoznala je i Primorsko – goranska županija, kao i Turistička zajednica grada Rijeke, ali i brojne druge institucije.

Slijedom svega prethodno navedenog, a uzimajući u obzir da je poslovni prostor na adresi Korzo 9 i 11 prazan već duže vremena, izuzet je iz upravljanja Upravnog odjela za gradsku imovinu i dodijeljen na upravljanje Upravnom odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za obavljanje izložbene djelatnosti  na razdoblje od 20. ožujka 2023. godine do 20. listopada 2023. godine.

Potom je prostor dan na korištenje bez naknade trgovačkom društvu IPL ART d.o.o. Rijeka, počevši od 1. svibnja 2023. do 15. listopada 2023. godine za potrebe organizacije izložbe „MI.ONA.COCO“. Pravni temelj za davanje ovog prostora kulturi na korištenje na određeno vrijeme jest Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke kojim je propisano da se prostor kulture može  dodijeliti na korištenje pravnim osobama bez provođenja natječaja u slučaju kada se prostor kulture daje na korištenje pravnoj osobi koja provodi kulturne programe, projekte i aktivnosti, a koji značajno doprinose zavičajnoj ili nacionalnoj kulturi ili razvoju kulture i s tim u svezi, turističke ponude grada Rijeke. Dodatni poticaj prilikom donošenja ove odluke, bila su i pokroviteljstva koja su ovom projektu pružila čak dva ministarstva, Ministarstvo turizma i sporta i Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Na koncu, namjera Grada Rijeke, jest da se ovaj vrijedan prostor na samom Korzu, svakako i dalje koristi kao poslovni prostor uz očekivanje da će ovaj, privremeni način korištenja za izložbeni program, pridonijeti interesu potencijalnih komercijalnih zakupaca, koji će na ovaj način moći prepoznati potencijale samog prostora.

Slijedom toga, po dovršetku navedene izložbe, prostor će biti vraćen na upravljanje Upravnom odjelu za gradsku imovinu koji će ga dati u zakup putem javnog natječaja.”

Koji je koncept, odnosno osnovna ideja izložbe pod nazivom „Mi. Ona. Coco“?

“Molim da mi odgovorite na pitanje koncepta odnosno osnovne ideje izložbe pod nazivom „Mi. Ona. Coco“ otvorene na riječkom Korzu do 1. listopada 2023.?

Ovo pitanje postavljam s obzirom na brojne upite građana nakon razgleda izložbe od kojih se najviše ističe nejasna poveznica Coco Chanel sa Rijekom i njenom baštinom, modnom industrijom i položajem žena u javnom životu. Tu su i opaske o sadržajno skromnoj izloženoj građi u odnosu na temu izložbe kao i nejasna povezanost pojedinačnih eksponata na izložbi. Konkretno, zanima me sljedeće:

  • kako su izložbe ovog tipa obično rezultat sustavnog istraživačkog procesa u koji su uključeni povjesničari umjetnosti, kustosi, sociolozi, povjesničari i drugi stručnjaci, zanima me tko je sudjelovao u određivanju značenja, pristupa i odabira postava izložbe?
  • s obzirom da je uloga kustosa (re)kreirati određeni narativ, kakav je to narativ, odnosno koja je temeljna ideja odnosno svrha ove izložbe?
  • princip selekcije izloženih eksponata u odnosu na specifične vrijednosti i kontekstualizaciju radova sa svrhom prenošenja u javnu sferu?
  • zbog čega humanitarni karakter ove izložbe kroz pomoć Caritasovom domu „Sv. Ana“ za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja nije jasnije istaknut, a posebice na ulazu na izložbu, kako bi posjetitelji bili o tome informirani odmah pri plaćanju ulaznice?
  • osim ustupanja prostora na Korzu, koji je udio Grada Rijeka u smislu podrške ovom projektu i njegovom humanitarnom karakteru?” – navodi se u pitanju vijećnice Maše Magzan.

Odgovor gradonačelnika:

“Naime, kao što sam istaknuo u svom odgovoru članici Gradskoga vijeća Ivi Davoriji, na pitanje sličnoga sadržaja, upravo iz razloga što je ovaj poslovni prostor, iako oglašavan u javnim natječajima, primjerice samo u 2022. godini, sedam puta, bio prazan, odnosno bez zakupnika,  primljene inicijative za korištenje ovog prostora kao izložbenog, pokazale su se kao oportuno rješenje da se u vrijeme turističke sezone prostor koristi za  kulturne i promotivne sadržaje, kao izložbeni prostor koji će obogatiti turističku ponudu i izravno pridonijeti razvoju urbanog turizma na lokaciji u samom središtu grada. Jednako tako, namjera je da se na navedeni način javnost zainteresira za taj prostor.

Vezano za izložbu Mi.ONa.Coco, baš kao što je to učinila Primorsko – goranska županija, tako je i trgovačko društvo IPL ART d.o.o. iskazalo interes za provođenjem izložbene djelatnosti u ovom poslovnom prostoru, upućujući Pismo namjere za organizacijom izložbe Mi.Ona.Coco, koja bi prezentirala život i rad modne dizajnerice Gabrielle Coco Chanel. Svakako sam mišljenja da izložbu treba podržati, što je Grad na koncu i učinio, upravo iz razloga što pridonosi kulturno-turističkoj ponudi grada prezentacijom popularne teme modnog dizajna, kroz dodanu prizmu isticanja tematike ravnopravnosti spolova, osnaživanja žena, ali i povijesnog prikaza i značaja samoga objekta u kojem je izložba smještena. Vrijednost ovoga projekta, prepoznala je i Primorsko – goranska županija, kao i Turistička zajednica grada Rijeke, ali i brojne druge institucije.

Što se tiče samoga koncepta izložbe, a kako je to istaknuto i u samom Pismu namjere, radi se o projektu čija je tematika višestruka te kroz izložbeni postav progovara o jednom od najvažnijih pitanja današnjice. Ideja projekta bila je osvijestiti i apostrofirati pitanje ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kroz umjetnički izričaj lokalnih umjetnika i studenata koji su angažirani na izradi samoga postava, ali i sadržaja ove izložbe.

Projekt je naišao na punu podršku Akademije primijenjenih umjetnosti, ali i Filozofskoga fakulteta u Rijeci, posebice Ženskih studija, koji su i uključeni u čitav postav izložbe. Ujedno, a vezano za humanitarnu notu ovoga projekta, koliko mi je poznato, ona se komunicira prilikom kupnje svake ulaznice, na način da se izravnom komunikacijom svakom zainteresiranom pojedincu, prilikom kupnje ulaznice, naglasi i ovaj segment izložbe.

Vjerujem da je, iz opisa ovoga projekta, jasan njegov cilj, kojim je, organizator izložbe, osim sadržajem izložbe i samim odabirom lokacije postava, a to je zgrada Karoline Riječke, u samom centru Rijeke, nastojala, kontekst pitanja ravnopravnosti spolova, promatrati i kroz riječke ličnosti, utkane u povijest našega grada, pritom valorizirajući i samu povijesnu vrijednost Stare Name, naglašavajući njenu vrijednost za Rijeku i Riječane. Dodatni poticaj prilikom donošenja ove odluke, odnosno pružanja potpore ovom projektu, bila su i pokroviteljstva i potpore koja su ovom projektu pružila čak dva ministarstva, Ministarstvo turizma i sporta i Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Slijedom svega prethodno navedenog, a uzimajući u obzir da je poslovni prostor na adresi Korzo 9 i 11 prazan već duže vremena, izuzet je iz upravljanja Upravnog odjela za gradsku imovinu i dodijeljen na upravljanje Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade za obavljanje izložbene djelatnosti na razdoblje od 20. ožujka 2023. godine do 20. listopada 2023. godine.

Na koncu, namjera Grada Rijeke jest da se ovaj vrijedan prostor na samom Korzu, svakako i dalje koristi kao poslovni prostor uz očekivanje da će ovaj, privremeni način korištenja za izložbeni program, pridonijeti interesu potencijalnih komercijalnih zakupaca, koji će na ovaj način moći prepoznati potencijale samog prostora. Izuzev ove namjere, kao i gore navedene opisane podrške projektu, nema drugih udjela Grada u ovom projektu.

Po dovršetku navedene izložbe, prostor će biti vraćen na upravljanje Upravnom odjelu za gradsku imovinu koji će ga potom nastaviti oglašavati za zakup putem javnog natječaja.”

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

03.06.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, od dana 04.06.2024.godine pa sve do kraja lipnja radit će do 13 sati. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 06:30 do 13 sati, dok subotom prodajno mjesto radi od 07:30 do 12 sati. Korisnici parkirne karte mogu jednostavno i brzo produživati internet bankarstvom.

Fiuman Plus

Društvene mreže