Povežite se s nama

Vijesti

Grad Opatija: Prijava podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2023. godinu

Objavljeno

na
Na temelju članka 114. stavak 6. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15,
102/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)

G R A D O P A T I J A
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

priopćuje svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesnih cjelina na području Grada Opatije, da su obvezni do 31. ožujka 2023. godine dostaviti

PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIČKE RENTE ZA 2023. GODINU

Prema članku 114. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i članka 2. Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije ( «Službene novine» Primorsko-goranske županije broj
41/10, 39/14, 38/20 i 15/22) propisano je da su obveznici spomeničke rente fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i koje obavljaju gospodarsku djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline na području Grada Opatije. Na području Grada Opatije utvrđene su kulturno-povijesne cjeline: Grada Opatije, naselja Veprinac i naselja Volosko i rješenjima Ministarstva kulture upisane su te kulturno-povijesne cjeline kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, a koji upisi su objavljeni u «Narodnim novinama» broj 124/06.
Prema članku 114. stavak 6. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara obveznici spomeničke rente dužni su do 31. ožujka 2023. godine prijaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u nepokretnim kulturnim dobrima ili na području kulturno-povijesnih cjelina u kojima obavljaju svoju djelatnost da bi se temeljem tih podataka mogla utvrditi spomenička renta za 2023. godinu.
OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2023. godinu nalazi se u priloženom dokumentu i na mrežnoj stranici Grada Opatije.
Prijava mora biti ispunjena na obrascu, mora biti čitka i mora sadržavati sve tražene podatke iz obrasca.
Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje spomeničke rente za 2023. godinu dostavlja se poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, 51410 OPATIJA, M. Tita 3, ili e-mail: barbara.susanj@opatija.hr .
Ako neki obveznik obavlja djelatnost u više poslovnih prostora za svaki poslovni prostor mora se podnijeti zasebna prijava podataka.
Obveznici spomeničke rente koji do 31. ožujka 2023. godine ne dostave podatke o korisnoj površini poslovnih prostora u kojima obavljaju svoju gospodarsku djelatnost na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina Grada Opatije, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom sukladno članku 118. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Za sve upite o prijavi podataka i utvrđivanju spomeničke rente možete nazvati broj telefona: 051/ 680-123.

Priloženi dokumenti

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

10.02.2023.
Obavještavamo javnost kako će danas, 10. veljače 2023. godine, započeti radovi na nogostupu u Ulici Danijela Godine. Radovi će trajati do subote, 11. veljače 2023. godine.

Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram