Povežite se s nama


Grad Rijeka, gradska trgovačka i komunalna društva i ustanove tijekom 2016. godine koristili su mjere aktivne politike zapošljavanja, koje je provodila Vlada Republike Hrvatske putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a to će nastaviti i tijekom ove godine.

Putem najpopularnije mjere aktivne politike zapošljavanja, “Rad i staž i prijevoz”, poznatiju pod nazivom stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kojoj je cilj osigurati osobama stjecanje radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale u 2016. godini iskoristile su 123 osobe. Ciljanje skupine koje su obuhvaćene ovom mjerom su mlade nezaposlene osobe. Hrvatski zavod za zapošljavanje refundira uplatu obveznih doprinosa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a polazniku stručnog osposobljavanja novčanu pomoć u iznosu od 2.400,00 kuna, kao i trošak prijevoza. Poslodavac polazniku stručnog osposobljavanja osigurava mentora i snosi trošak stručnog ispita.

Tijekom 2016. godine na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Rijeku primljeno je 12 osoba visoke stručne spreme i 11 osoba srednje stručne spreme. Kako je naglasio gradonačelnik Obersnel, primljenih na stručno osposobljavanje bilo bi i više da Vlada nije privremeno zaustavila tu mjeru zbog nedostatka sredstava. U ustanovama u odgoju i školstvu na stručno osposobljavanje primljeno je 79 osoba. Najvećim dijelom te su mjere u 2016. godini koristili Dječji vrtić Rijeka (21 osoba) te osnovne škole u kojima je primljeno 57 osoba visoke stručne spreme. U ustanovama u kulturi na stručno osposobljavanje primljeno je 8 osoba, ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2 osobe, dok je u komunalnim i trgovačkim društvima u 2016. godini na stručno osposobljavanje primljeno 11 osoba.

Grad Rijeka planira u 2017. godini  na stručno osposobljavanje primiti 56 osoba, od čega 38 osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, 3 osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine, te 15 osoba sa stečenom srednjom stručnom spremom

Od ostalih mjera aktivne politike zapošljavanja, putem mjere “Komunalni Radovi” – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima  u Dječji vrtić Rijeka zaposlena je 1 osoba. Cilj ove mjere se integracija dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada na jednostavnijim poslovima. Ciljane skupine koje su obuhvaćene ovom mjerom su osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. Mjera traje do 6 mjeseci, a Hrvatski zavod za zapošljavanje subvencionira poslodavcu trošak bruto plaće u određenom postotku (u visini 50% ili 100% bruto plaće) ) i trošak prijevoza u iznosu ili 200 ili 400 kuna.

Mjerom “Radom za zajednicu i sebe”  – sufinancirano zapošljavanje u javnom radu nezaposlenih osoba, bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju, koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova – prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, u KD Kozala zaposlene su 4 osobe. Mjera traje do 6 mjeseci, a Hrvatski zavod za zapošljavanje subvencionira trošak bruto plaće u određenom postotku (u visini 50% ili 100% bruto plaće) ) i trošak prijevoza u iznosu ili 200 ili 400 kuna.

Kompletnu tablicu s radnim mjestima na kojima se planira primiti ljude na stručno osposobljavanje možete pogledati ovdje.

Grad Rijeka