Povežite se s nama


Sudjelovanje građana u kreiranju proračuna, u svijetu sve popularnije tzv. participativno budžetiranje koje Grad Rijeka primjenjuje već dugi niz godina, a u sklopu toga i podsjetnik na Javni poziv građanima za predlaganje malih komunalnih akcija, bile su glavne teme današnje redovne konferencije za medije gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela.

Poziv je otvoren od 1. do 22. travnja, a svoje prijedloge komunalnih zahvata građani mogu dostaviti u mjesni odbor, osobno ili putem e-maila, također i u Direkciju za mjesnu samoupravu, osobno ili na e-mail: mjesna-smu@rijeka.hr, kao i putem jednostavnog online obrasca koji je dostupan putem portala Grada Rijeke.

Predlagati se mogu projekti poput izgradnje dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postave autobusnih čekaonica, postave javne rasvjete, asfaltiranja cesta, uređenja kolnika, izrade nogostupa, uređenja prometnih signalizacija, sanacija divljih deponija i sl.

„Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir i obrađeni, u smislu analize tehničke mogućnosti realizacije, a važno je istaknuti da Grad Rijeka ova uređenja može realizirati samo na javnim površinama i zemljištima koja su u vlasništvu Grada“, naglasio je gradonačelnik Obersnel.

Gradonačelnik je istaknuo da se male komunalne akcije provode još od 2004. godine, a za taj projekt se u gradskom proračunu svake godine osiguravaju i potrebna sredstva od oko 10 milijuna kuna. „Građanima se na ovaj način omogućuje da sami definiraju kako će se trošiti javna sredstva, o čemu će konačnu odluku donijeti mjesni odbori, odnosno Vijeća mjesnih odbora“, rekao je gradonačelnik.

Osim malih komunalnih akcija gradonačelnik je podsjetio na još dva oblika sudjelovanja građana u participativnom budžetiranju koje Grad Rijeka već dugo provodi, a riječ je Riječkom programu lokalnog partnerstva i edukativnoj igri na portalu Grada Rijeke naziva „Proračun(ajme)“.

„Dok u programu tzv. malih komunalnih akcija prijedloge građana realizira Grad Rijeka s gradskim komunalnim društvima, pritom u potpunosti snoseći sve troškove, u programu Riječkog lokalnog partnerstva sami građani, okupljeni u grupe, mogu realizirati neki projekt. Grad Rijeka daje inicijalna sredstava, a građani sudjeluju kroz volontiranje i prikupljanje donacija“, obrazložio je gradonačelnik.

Iako je natječaj za Riječki program partnerstva za ovu godinu već zatvoren, gradonačelnik je pozvao građane da se ujesen odazovu na novi natječaj za 2017. godinu. Podsjetio je da je u okviru programa u 2016. za realizaciju dabrano pet projekata, pa će se tako oplemeniti dvorišni prostor Dječjeg vrtića Mlaka dječjim spravama za vježbu i igranje, u dječjem vrtiću Galeb dovršit će se uređenje vanjskog sportskog igrališta, nastavit će se uređenje prostora ispred Osnovne škole Nikola Tesla, izgradit će se permakulturni vrt pored Osnovne škole Gornja Vežica i urediti prostor ispred Mjesnog odbora Sveti Nikola.

Sudjelovanje u kreiranju proračuna, odnosno predlaganje projekata za realizaciju na području grada, Grad Rijeka omogućio je i unutar edukativne proračunske igre Proračun(ajme), dostupne putem gradskog portala.

„Na taj način svi se građani mogu upoznati sa proračunom i kako se on definira, a najvažnije je da sami mogu predlagati neke aktivnosti. Grad Rijeka analizira sve rezultate igre odrađene kroz godinu, a dio najčešćih zahtjeva građana ugrađuje se u proračun za sljedeću godinu. Iako igra postoji već pet godina, ona se svake godine nadopunjuje novim, stvarnim podacima“, naglasio je Obersnel.

Uz sudjelovanje u kreiranju proračuna, građani Rijeke sudjeluju i u donošenju odluka koje neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke. Riječ je o E-konzultacijama i Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, također putem gradskog portala. lako je zakonska obaveza sudjelovanja građana u donošenju odluka uvedena 2013 . godine, Grad Rijeka svojim je građanima to omogućio još 2011. godine. Na početku svake godine donosi se tzv. Plan savjetovanja koji obuhvaća popis odluka i akata koje će gradska uprava u toj godini donositi i/ili mijenjati. Na savjetovanje s građanima stavlja se Nacrt odluke i građani u roku od 30 dana imaju mogućnost slati svoje prijedloge za poboljšanje ili mijenjanje određenih odluka i akata.

Grad Rijeka