Povežite se s nama
Na natječaj za Riječki program lokalnog partnerstva za realizaciju u 2018. godini koji je bio otvoren tijekom studenog 2017. pristiglo  je 14 prijedloga projekata.

Nakon dostavljenih mišljenja nadležnih Odjela  gradske uprave o mogućnosti realizacije pojedinih prijedloga, Povjerenstvo za odabir vrednovalo je pristigle projekte po prethodno utvrđenim kriterijima: jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta), detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta, sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta, vidljivost projekta i mogućnost promocije grada Rijeke kroz njegovu provedbu, vrednovanje uspješnosti i održivost projekta, učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta), inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice.

U Proračunu Grada Rijeke za realizaciju projekata lokalnog partnerstva planiran je iznos od 200.000,00 kn. Sukladno ocjenama  i  traženim sredstvima za sufinanciranje, za realizaciju u  2018. godini odabrano je sedam prijedloga:

  1. Oslikavanje stepeništa projekt je Grupe građana koja želi urediti stepenište koje spaja Strossmayerovu ulicu i površinu između Osnovne škole Centar i Građevinske i tehničke škole. Stepenište se planira oslikati likom Jospia Pičmana, projektanta zgrade Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i hotela Neboder.
  2. Školjić za 5, prijedlog Grupe građana Školjić za 5 revitalizirat će, u suradnji sa Gradom Rijeka, postojeće dječje igralište (park) smješteno u ulici Žrtava fašizma između kućnih brojeva 6 i 8. Cilj projekta je postići bolju posjećenost parka na dnevnoj bazi, kvalitetnija igra na novim sadržajima, bolja povezanost stanovnika MO Školjić i uopće stanovnika u užem centru grada.
  3. Obnova povijesnog konačišta i pripadajućih suhozid, prijedlog je Vijeća Mjesnog odbora Sveti Kuzam kojim se planira urediti površina nasuprot crkve u Svetom Kuzmu, na području Placa. Ideja programa je da se, u smislu očuvanja baštine, revitalizira prostor na kojem je nekada bilo konačište za smještaj trgovaca, pastira i stoke. Uređeni prostor imao bi funkciju odmorišta za kipare koji djeluju pri kiparskoj radionici koja se odvija na istoj površini, za studente primijenjene umjetnosti, sportaše i sudionike sportskih manifestacija, programske aktivnosti Vijeća MO Sveti Kuzam, kao i okupljanje i druženje stanovnika Svetog Kuzma , gostiju i namjesnika, turista.
  4. Kružna, urbana oaza prijedlog Saveza udruga Molekula kojim se želi  obogatiti sadržaj i izgled Kružne ulice u smislu izgradnje urbanih separea (zeleni punktovi sa klupama za odmor, dječje sprave) odnosno mjesta sa sadržajima za različite generacije i profile sugrađana u smislu provođenja slobodnog vremena, unaprjeđenja susjedskih odnosa i postizanja povjerenja građana prema ulici.
  5. Zajednica u kojoj živim – izvor znanja i stjecanja vještina, prijedlog Vijeća roditelja Osnovne škole Vladimir Gortan i Mjesnog odbora Vojak kojim se želi urediti okoliš same škole i školskog vrta, sa ciljem provođenja ekološko edukativnih  učionica, te dovršetka započetih projekata “Perunika – hrvatski nacionali cvijet i “Mediteranski vrt”.
  6. Branitelji za branitelje, prijedlog Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Primorsko-goranske županije kojim se planira urediti okoliš, parkirni prostor i prilaz zgradi Centra za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata, ali i korisnika još dvije ambulante Doma zdravlja koje su smještene u istoj zgradi, Braće Monjaca 5 na Zametu.
  7. Igre odraslih za igralište mladih, prijedlog Košarkaškog kluba Zamet kojim se planira urediti, obnoviti, odnosno revitalizirati postojeće košarkaško igralište na adresi Obitelji Sušanj 2. Postojeće igralište smješteno je uz boćarski jog i objekt na kojem djeluje Športsko društvo Zamet. Planiraju se obnoviti postojeće košarkaške konstrukcije i postaviti nova podloga  sa iscrtavanjem linija igrališta koje je otvorenog tipa i koriste ga članovi kluba , ali i građani Zameta i šire.

Preostalih sedam prijedloga projekata nije prihvaćeno za realizaciju kroz Riječki program lokalnog partnerstva u 2018. godini. Razlozi su raznoliki: odnosili su na površine koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke,  dobili su negativno mišljenje nadležnog odjela gradske uprave, s obzirom na prethodna arhitektonska rješenja ili nisu dobili dovoljan broj bodova u odnosu na druge predložene projekte te s obzirom na odobrena sredstva u Proračunu Grada Rijeke za Riječki program lokalnog partnerstva, nisu mogli ući u krug onih koji će se financirati ove godine. Voditeljima projekta predložena je dorada istih te ponovno prijavljivanje u narednim godinama.

Riječki program lokalnog partnerstva zamišljen kao projekt u kojem građani predlažu odista male i jednostavne akcije uređenja javne površine u vlasništvu Grada Rijeke. Naglasak ovog projekta je upravo na doprinosu lokalne zajednice (udruživanju ideje i potencijala pojedinaca, fizičkih osoba i privrednog sektora, institucija, klubova i udruga koje svoje ljudske  i materijalne resurse i financijska sredstva udružuju sa sredstvima proračuna Grada Rijeke kako bi podigli kvalitetu života u jednom dijelu ulice, mjesnog odbora, kvarta, grada na korist sugrađana.

Podsjećamo da je u 2017 godini također uspješno realizirano sedam projekata: Uređenje dvorišta zgrade granice na Drenovi (Zavičajni muzej), Revitalizacija školskog dvorišta –  ŠkuRi Dvori – OŠ Škurinje, Što se dešava između EŠ-eva, bajka među neboderima – Dječji vrtić Rastočine, Sretni u svom dvorištu – Dječji vrtić Maestral, Mediteran u malom, – Dječji vrtić Zvonimir Cviić, Poklonimo im osmijeh – Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, Odjel Baredice  i Rekreacijom do zdravlja  –   Fitnes park na Mihovilićima.

Zanimljivo je kako su želje i ideje predlagača vrlo raznolike, i s godinama sve većih razmjera što projekte čini složenijima, te ponekad prelaze gabarite u kojima ih je moguće realizirati kroz projekt lokalnog partnerstva. Ponekad i manji projekt može biti velik ako je njegova korisnost za krajnjeg korisnika velika, ističe se u objavi Grada Rijeke.