Povežite se s nama
U sklopu aktualnog sata na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke Teo Božanić (HDZ) je podsjetio kako je na zadnjoj sjednici prošle godine jedan od amandmana HDZ-a bio i projekt izgradnje uspinjače na Kozalu, čijom bi izgradnjom smanjile gužve u centru, povećala atraktivnost grada te smanjilo zagađivanje.

Kazao je kako je tada i gradonačelnik pohvalio tu inicijativu. Prošlo je godinu dana, ništa nije učinjeno, a sad u prijedlog Rebalansa vidi da nema predviđenih sredstava predstudije izvodivosti pa ga zanima sudbina spomenute uspinjače.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je odgovorio kako želje moraju biti realne da bi se mogle ostvariti.

“Poznato je da se već dugo vremena preispituje mogućnost izgradnje žičare na području Trsata, gdje se susrećemo s čitavim nizom problema, s obzirom na konfiguraciju terena, potrebne zaštitne zone, budući da trasa uspinjače prelazi preko stambenih objekata. Ne odbacuje mogućnost gradnje uspin jače na Kozalu, ali smatra kako se za sada treba koncentrirati na Trsat jer je taj projekt ranije počet. Sve ono što bude moguće, realizacijom žičare na Trsat preslikalo bi se kasnije na uspinjaču na Kozalu. No, bez mogućnosti aplikacije na europske fondove ti projekti će teško biti izvedivi”, napominje gradonačelnik.