Povežite se s nama


Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke u sklopu aktualnog sata IDS-ova vijećnica Dorotea Pešić Bukovac postavila je pitanje oko moguće preregulacije prometa u Ulici Riva Boduli

Pešić Bukovac je o tome  dobila i dopis MO Luka kojim se traži da Gradsko vijeće raspravlja o izradi novog rješenja prometne preregulacije ulice  Riva Boduli. Premda je svjesna da Gradsko vijeće nije nadležno za preregulaciju prometa već Odjel gradske uprave  za komunalni sustav, odnosno TD Rijeka promet i policija podsjetila je kako iz mjesnog  odbora Luka još od 2011. žele postići preregulaciju pa je pitala gradonačelnika može li se što učiniti.

Gradonačelnik Obersnel je kazao kako je upoznat s inicijativom za preregulaciju i na tu je temu održan velik broj sastanaka pri čemu je utvrđen kako ima puno problema, od funkcioniranja Tržnice pa do rješavanja prometne problematike. Moramo se vratiti na povijest rješenja koje je napravljeno na inzistiranje lučke uprave radi osiguranja prostora za turističke brodove zbog vozila koji su čekali na ukrcaj na dužobalnu liniju. Iz tih razloga uvedena jednosmjeran promet, povećan je i nogostup što je omogućilo postavljanje terasa, a stvorena je mogućnost da se izvan prometnica stvori mjesto za ukrcaj. Dužobalna linija u međuvremenu ukinuta pa danas nema potrebe za prostorom za ukrcaj.

Što se tiče preregulacije nije problem samo donijeti odluku nego je problem takvu odluku i provest a da bi ona zadovoljila sve kojih se to tiče, pa s popriličnom neizvjesnošću može reći da ne zna koliko će se to uspjeti provesti. U kontaktu s MO pokušat će se naći adekvatna rješenja, no ne može reći kakvo će rješenje u konačnici biti ali smatra da bi ono bi trebalo zadovoljiti  stanovnike tog dijela grada, poručio je Obersnel.