Povežite se s nama

Vijesti

I u 2023. godini zabilježena izvrsna kvaliteta vode za piće vodovoda Rijeka

Objavljeno

na


Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija objavilo je izvješće o rezultatima ispitivanja kvalitete vode za piće, isporučene vode, pročišćene otpadne vode i mora u 2023. godini, koja je, između ostaloga, pokazala izvrsnu zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju vodovoda Rijeka.

Ovlašteni interni laboratorij KD ViK-a svakodnevno provodi operativni monitoring na kontrolnim točkama svake faza procesa vodoopskrbe (zahvaćanje vode izvorišta, dezinfekcija, distribucija vode putem vodosprema i vodoopskrbne mreže). Tijekom 2023. godine ispitano je ukupno 8.411 uzoraka vode, od čega 4.364 ispitivanja kvalitete vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži. Svi analizirani uzorci u vodoopskrbnoj mreži bili su zdravstveno ispravni, odnosno vrijednosti ispitanih parametara sukladnosti nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju.

Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju koju isporučuje KD Vodovod i kanalizacija potvrđena je i rezultatima analiza Odsjeka za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju Zdravstveno-ekološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za potrebe Ministarstva zdravstva. Program ispitivanja obuhvatio je 320 analiza uzoraka vode u redovitom monitoringu (parametri analize „A“) i 24 uzoraka u revizijskom (proširenom) monitoringu (parametri analize „B“).

Tijekom 2023. godine KD ViK zaprimilo je ukupno 52 reklamacije na kvalitetu vode za ljudsku potrošnju i to 32 na boju vode (mutna, bijela), 10 na miris vode, 4 na okus vode i 6 na kvalitetu vode. Rezultati provedenih ispitivanja svih 133 uzoraka vode uzetih po zaprimljenim reklamacijama ukazali su na njihovu zdravstvenu ispravnost, zbog čega se niti jedna reklamacija nije pokazala opravdanom.

U 2023. godini ukupno je ispitano 404 uzorka otpadne vode. Svi ispitani uzorci pročišćenih otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre, odnosno nisu prelazili maksimalno dopuštene vrijednosti.

Jedan od pokazatelja uspješnosti u procesu odvodnje otpadnih voda je kvaliteta mora. U 2023. godini je more, od ukupno 35 ispitane točke, na njih 26 ocijenjeno izvrsnom godišnjom ocjenom, na 4 točke dobrom (Kantrida – nogometno igralište, bazen istok, bazen zapad, Bivio – Skalete) na 3 točke zadovoljavajućom (Bivio – Dom umirovljenika, Kantrida – Vila Nora, rekreacijski centar 3. maj) te na 2 točke nezadovoljavajućom (Kantrida – istok, zapad).

To je područje s većim brojem priobalnih izvora putem kojih se, zajedno s neposrednim dreniranjem oborinskih voda prema moru, intenzivira prijenos onečišćenja dospjelih u podzemlje, zbog čega se rezultati analiziranih uzoraka na tim točkama mora pogoršavaju nakon većih oborina. Također, izvor onečišćenja predstavljaju pojedini subjekti, koji nisu još uvijek priključeni na sustav javne kanalizacije, a smješteni su na samoj obali ili su u slivnom području priobalnih izvora i vrulja koji izviru na predmetnim lokacijama.

Cjelovita izvješća nalaze se na mrežnim stranicama KD Vodovod i kanalizacija.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.05.2024.
Obavještavamo korisnike kako će prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, dana 10. i 11.svibnja raditi skraćeno: dana 10.svibnja od 6:30-13 sati, a dana 11.svibnja od 7:30 do 12 sati. Korisnici plaćanje za mjesečne parkirne karte mogu izvršavati kao i do sada, putem internet bankarstva.

Fiuman Plus

Društvene mreže