Povežite se s nama

Vijesti

Idućeg tjedna Dan otvorenih vrata EU projekata na FMTU-u

Objavljeno

na


Javna ustanova “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije”, uz podršku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organizira Dan otvorenih vrata EU projekata, u okviru obilježavanja Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata, koji se održava u periodu od 09. do 19. svibnja 2019. godine diljem Hrvatske. 

Dan otvorenih vrata EU projekata obilježava se dana 13. svibnja 2019. godine na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija.

Cilj održavanja Dana otvorenih vrata EU projekata je predstavljanje te pružanje podrške projektima financiranima sredstvima EU na području Primorsko-goranske županije, u svrhu motivacije i inspiracije svim budućim korisnicima koji svoje ideje žele financirati sredstvima iz fondova Europske unije. 

U okviru događanja, sudionici će imati priliku poslušati prezentacije uspješnih EU projekata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, projekata u okviru projekta “Rijeka europska prijestolnica kulture”, javne ustanove Priroda. Također će biti predstavljeni i projekti regionalnih centara kompentetnosti u strukovnom obrazovanju, kao i uloga javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” u pripremi i provedbi EU projekata na području Primorsko-goranske županije. 

Jedna od ključnih aktivnosti javne ustanove “Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije” je provedba aktivnosti savjetodavne i stručne pomoći u pripremi i provedbi projekata (su)financiranih, kako iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, tako i Programa zajednice, programa Prekogranične suradnje, ali i ostalih programa EU. Stručna i savjetodavna pomoć namijenjena je javnopravnim tijelima i javnim ustanovama.

Projekt Sustav poticanja inovacija u turizmu Jadransko-jonske regije-FOST INNO vrijedan je ukupno 1,27 milijuna eura, a riječ je o EU projektu u kojemu sudjeluje osam partnera iz šest zemalja. Projekt je financiran iz programa INTERREG V-B Jadransko-jonske suradnje (Adrion) 2014.-2020. Vodeći partner u projektu je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija. 

Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivog turizma, a u okviru projekta planira se uspostava i razvoj međunarodnog centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonskog područja. 

Zajednički izazovi programskog područja, kao što su produljenje turističke sezone i poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda i doživljaja, rješavat će se u skladu s načelima dugoročne održivosti turističkog razvoja. 

Projekt Kulturno-turistička ruta “Putovima Frankopana” financira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sveukupna vrijednost projekta je 64.116.001,04 kuna, a bespovratna sredstva EU iznose 47.306.235,33 kuna. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županije. 

Kulturno-turistička ruta „Putovima Frankopana“ obuhvaća sedamnaest kaštela, utvrđenih gradova i dvoraca (kašteli Gradec, Krk, Grobnik, Trsat, Drivenik, Grižane i Bakar, kula u Bribiru, kaštel s kulom Kvadrac Novi Vinodolski, kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi, Stari grad Zrinskih u Kraljevici, Stari grad Ledenice, Stari grad Hreljin, dvorci Nova Kraljevica, Severin i Stara Sušica te dvorac Zrinskih u Čabru) te tri sakralna kompleksa (Franjevački samostan s crkvom Navještenja Marijina na Košljunu, Pavlinski samostan u Crikvenici i manastir Gomirje).

Projekt će zaštiti kulturno nasljeđe obitelji Frankopan na području Primorsko-goranske županije te stvoriti novu društveno-ekonomsku vrijednost kroz njezinu turističku valorizaciju. 

Cilj projekta je razviti kulturno-turistički proizvod, čiji će sadržaji privući veći broj posjetitelja na lokacije kaštela koji nisu bili u prvom planu turističke ponude županije te na taj način oživjeti dosad manje razvijene krajeve županije. 

Prestižna titula Europske prijestolnice kulture 2020. Rijeci je dodijeljena 2016. godine i to za program “Luka različitosti”. Projektom se želi istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj europskog građanstva. Sve studije pokazale su da je projekt Europske prijestolnice kulture izuzetna prilika za urbanu obnovu, povećanje međunarodnog profila grada, kao i poboljšanje imidža grada u očima njegovih stanovnika, povećanje vitalnosti kulturnog života grada, međunarodne vidljivosti grada i turističkih rezultata.

Projekt je sastavljen od niza aktivnosti i projekata koji su financirani sredstvima europskih fondova. 

Projekt Centar za posjetitelje o velikim zvijerima sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni Razvoj. Projekt je vrijedan 8.180.006,45 kuna, od čega EU sufinanciranje iznosi 5.006.600,96 kuna, čiji je vodeći partner javna ustanova Priroda. 

Temeljne aktivnosti projekta su obnova odnosno rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje, uređenje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima, izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana, osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, izrada edukativno-promotivnih materijala kao što su dječja igra memorija, dvojezična slikovnica, goranski bestijarij i sl. U okviru projekta nabaviti će se oprema i softveri za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje. Značajna pažnja posvetiti će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o velikim zvijerima, praćenju tragova, pripovijedanju priča i sl., što će postati programi koji će se odvijati u budućem Centru. 

Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetska stranica Centra gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima Gorskog kotara. Promotivne aktivnosti odvijati će se sa ciljem predstavljanja Centra na specijaliziranim sajmovima, u školama i turističkim agencijama te s ciljem povećanja vidljivosti Centra oglašavanjem putem jumbo plakata te objavama u specijaliziranim časopisima i emisijama.

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju su mjesta izvrsnosti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, u kojima će se provoditi programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja (učenje temeljeno na radu, natjecanja i prezentacije znanja i vještina i slično). 

Na području Primorsko-goranske županije regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva imenovana je Ugostiteljska škola Opatija, koja će u suradnji sa svojim partnerima europska sredstva iskoristiti za uređenje i opremanje Centra, kao i za provedbu inovativnih programa obrazovanja. Medicinska škola u Rijeci te Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka EU sredstva za uređenje opremanje te provedbu programskih aktivnosti iskoristit će u ulozi projektnih partnera regionalnih centara kompetentnosti u sektoru zdravstva iz Zadra (Medicinska škola u Rijeci) i Karlovca u sektoru elektrotehnike i računalstva (Elektroindustrijska i obrtnička škola). 

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.05.2024.
Obavještavamo korisnike kako će prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, dana 10. i 11.svibnja raditi skraćeno: dana 10.svibnja od 6:30-13 sati, a dana 11.svibnja od 7:30 do 12 sati. Korisnici plaćanje za mjesečne parkirne karte mogu izvršavati kao i do sada, putem internet bankarstva.

Fiuman Plus

Društvene mreže