Povežite se s nama

Vijesti

Kamelija upravljanje nudi individualni pristup zgradi

Objavljeno

na

Patricija Lisac RadetićKAMELIJA UPRAVLJANJE d.o.o. ima individualni pristup zgradi.

Posvećuje se problematici zgrade. Stručni i profesionalni kadar pruža kvalitetne usluge. 

KAMELIJA UPRAVLJANJE d.o.o. omogućuje kvalitetno pravno vodstvo na način da pravne savjete daje besplatno, a za ostale postupke ugovara se popust.

Upravitelj osigurava zajedničke i posebne dijelove zgrade kod osiguravajućeg društva od svih predvidivih rizika.

Upravitelj organizira prijavljivanje, saniranje i naplatu štete pokrivenih osiguranjem zajedničkih i posebnih dijelova zgrade kod osiguratelja .

Upravitelj omogućava uzimanje kredita kod poslovne banke radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na osnovi odluke suvlasnika.

Upravitelj zastupa suvlasnike pred sudom i drugim tijelima vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja zgradom.

Upravitelj se obvezuje vršiti i nužne popravke na temelju odgovarajućih odluka nadležnih tijela koja nalažu njihovu provedbu.

Upravitelj će na zahtjev i uz pristanak svih suvlasnika obavljati i poslove investicionog održavanja zgrade što će biti regulirano posebnim ugovorom.

Upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova hitne naravi i to:

  • puknuće vodovodne instalacije,
  • puknuće ili popuštanje vodovodne kanalizacije,
  • otklanjanje kvarova na elektroinstalacijama

U svrhu izvršavanja poslova Upravitelj će organizirati cjelodnevno dežurstvo (24 sata), uključujući nedjelje, državne blagdane i neradne dane.

KAMELIJA UPRAVLJANJE d.o.o.

Adresa: Stubište Lipovica 3, Opatija
Mob: 095 919 1839
E-mail: kamelijaupravljanje@gmail.com

direktor: Patricija Lisac Radetić

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram