Povežite se s nama

Vijesti

Kastav usvojio mjere za pomoć građanima i gospodarstvu

Objavljeno

na


Gradsko vijeće Grada Kastva ovog je petka održalo e-sjednicu na kojoj je usvojena odluka koja donosi niz mjera za pomoć građanima i gospodarskom sektoru tijekom krize uzrokovane koronavirusom.

Evo koje su sve mjere donijete usvojenom Odlukom:

Pravnim i fizičkim osobama koji obavljaju djelatnosti koje su obuhvaćene mjerom obustave rada sukladno Odluci Stožera civilne zaštite, od 19. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka), i koji su obustavili svoj rad, odobrava se:

  • oslobođenje od obveze plaćanja zakupnine i naknade za pravo građenja za poslovne prostore u vlasništvu Grada Kastva i zakupnine za korištenje javnih površina, za mjesec ožujak 2020. godine u visini 50% ukupnog iznosa zakupnine/naknade, a za mjesec travanj 2020. godine, razmjerno vremenu trajanja obustave rada, sukladno Odluci,
  • oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti (ne i naknade za uređenje voda) za mjesec ožujak 2020. godine u visini 50% ukupnog iznosa komunalne naknade, a za mjesec travanj 2020. godine, razmjerno vremenu trajanja obustave rada, sukladno Odluci.

Pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnosti koje nisu obuhvaćene mjerom obustave rada sukladno Odluci, odobrava se:

  • odgoda plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Kastva i zakupnine za korištenje javnih površina za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, na rok od tri mjeseca od dana dospijeća svakog pojedinog obroka,
  • odgoda plaćanja komunalne naknade (ne i naknade za uređenje voda), za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, na rok od tri mjeseca od dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

Za podmirene obveze iz stavka 1. ovog članka, neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjera.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja obveze iz stavka 2. ovog članka, neće se obračunavati zakonska zatezna kamata.

III.

Za vrijeme trajanja mjere privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav, sukladno Odluci o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od 13. ožujka 2020. godine, Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav od 20. ožujka 2020. godine i Odluci i II. izmjenama i dopunama Odluke o privremenom prestanku rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav  od 26. ožujka 2020. godine Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav oslobađa se obveze plaćanja zakupnine za poslovni prostor u vlasništvu Grada Kastva, i to za mjesec ožujak 2020. godine, u visini 50% ukupnog iznosa zakupnine, a za preostalo vrijeme trajanja mjere, razmjerno vremenu trajanja iste.

Ukoliko je Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav podmirio obvezu iz stavka 1. ovog članka za mjesec ožujak 2020. godine neće se vršiti povrat sredstava, već će se izvršiti prijeboj s budućim davanjima za razdoblje nakon ukidanja mjere.

IV.

Za vrijeme trajanja mjere privremenog prestanka rada Dječjeg vrtića Vladimir Nazor Kastav, sukladno Odluci iz članka II., stavak 1. ove Odluke, korisnici vrtića – roditelji djece s prebivalištem na području Grada Kastva, oslobođeni su plaćanja sudjelovanja u ekonomskoj cijeni vrtića.

Grad Kastav nastavit će osiguravati sredstva za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjim vrtićima kojima je Grad Kastav osnivač, jednako kao i onima kojima Grad Kastav nije osnivač, a koji su privremeno obustavili rad, onim roditeljima kojima je to ranije odobreno sukladno važećim općim aktima Grada Kastva, a koji dijete nisu ispisali iz vrtića, za vrijeme trajanja obustave rada.

Grad Kastav nastavit će osiguravati sredstva za sufinanciranje dadilja koje su privremeno obustavile rad, sukladno sklopljenim ugovorima, za vrijeme trajanja obustave rada.

V.

Za vrijeme trajanja obustave nastave u školama, počevši od 01.04.2020. godine, roditelji djece sa prebivalištem na području Grada Kastva koja pohađaju OŠ Milan Brozović Kastav, oslobođeni su plaćanja programa produženog boravka. 

VI.

Odgađa se pokretanje svih postupaka prisilne naplate za vrijeme važenja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, izuzev dugovanja kojima prijeti zastara, i to za sva potraživanja Grada Kastva. 

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram