Povežite se s namaKlinički bolnički centar Rijeka proteklog je tjedna raspisao javni natječaj putme kojih traži šest novih radnika, tri vozača – dostavljača i tri transportna radnika za prijem u radni odnos na određeno vrijeme.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme zbog zamjene za odsutnog radnika, uz probni rad.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
– zamolbu i životopis
– presliku Diplome o stečenom obrazovanju
– presliku Domovnice
– potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana).
– potvrda o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radnom iskustvu) – presliku vozačke dozvole

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Klinički bolnički centar Rijeka, Kadrovska služba, Krešimirova 42, pismenim putem ili osobno u Pisarnici KBC-a Rijeka (prizemlje zgrade Ravnateljstva). Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja. Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provoñenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Kompletan tekst natječaja možete pogledati ovdje.