Povežite se s nama
U Rijeci se ovog petka održao prosvjed zzbog iznimno visokog poskupljenja usluge odvoza otpada od strane Čistoće. Na sve to odlučili su reagirati i iz samog komunalnog društva u kojem su još jednom pojasnili zbog čega se odvoz otpada odnedavno plaća po dvostruko višim cijenama. Njihovo reagiranje prenosimo u cijelosti:

“Od 01. rujna 2017. godine u primjeni je novi cjenik za gospodarenje komunalnim otpadom za kućanstva i gospodarstvo i to zbog promjene u načinu zbrinjavanja otpada koji se sada obrađuje u ŽCGO Marišćina za razliku od dosadašnjeg načina, a to je bilo trajno odlaganje na odlagališta. Dakle za svaku predanu tonu otpada u Centar, Čistoća je dužna platiti tvrtci Ekoplus koja upravlja Centrom 470,00 kuna po toni + PDV.

Cijena koja je do 31. kolovoza 2017. godine bila na snazi, a nije se korigirala pune 22 godine, temeljila se na jednom spremniku u koji se bacao sav komunalni otpad u nesortiranom stanju te se takav otpad trajno odlagao na vlastito odlagalište na Viševcu. Taj sustav je prošlost i predstavlja zakonski, tehnološki i ekološki neprihvatljivu opciju. Zato zahtjev organizatora prosvjeda da se izvrši „povratak cijena usluga KD Čistoća na razinu prije 1. rujna“ nije ni na koji način provediv te je sam po sebi demagoška i neodgovorna izjava organizatora prosvjeda. Štoviše, sva komunalna društva koja se bave gospodarenjem otpadom u Republici Hrvatskoj dužna su prihvaćati i slijediti rješenja koja vode računa o kvaliteti okoliša, i to u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske i Europske unije.

Još jednom ističemo da su svim građanima i gospodarskim subjektima na raspolaganju 4 spremnika, 3 za selektivni otpad i 1 za preostali otpad, od čega se samo preostali otpad predaje na obradu u Centar i plaća već spomenutih 470,00 kuna po toni, a sve odvojeno prikupljene vrste otpada iz ostala 3 spremnika predaju se na daljnje postupke oporabe ovlaštenim koncesionarima.

Ovime opovrgavamo tvrdnje da primarna selekcija u Rijeci ne postoji, odnosno da građanima nije omogućena te da se sva količina otpada, bez obzira na vrstu, predaje u Centar za zbrinjavanje otpada Marišćina. Takve su tvrdnje zaista potpuno neutemeljene i dovode u zabludu građane Rijeke i ostalih gradova i općina Riječkog prstena.

Rijeka i tzv. Riječki prsten su prva i za sada jedina velika urbana sredina u Hrvatskoj koja je sustavno riješila gospodarenje otpadom u skladu sa zakonskom regulativom.

Uz ovo, izgradnjom ŽCGO Marišćina stečeni su uvjeti za zatvaranje i saniranje svih odlagališta na području Primorsko-goranske županije te obradu preostalog komunalnog otpada u ŽCGO Marišćina, što predstavlja zakonski i ekološki definiran način obrade.

cistoca-vozila

Novi cjenik gospodarenja komunalnim otpadom KD Čistoća, a u skladu s time i ispostavljeni računi, su zakoniti i usklađeni s važećim zakonskim aktima i odlukama.

Stoga pozivanje građana da upute prigovore Čistoći na nezakoniti obračun usluge predstavlja dodatnu manipulaciju i zbunjivanje korisnika.

Za usklađivanje poslovanja svih komunalnih društava koja se bave gospodarenjem otpadom u Republici Hrvatskoj s odredbama Uredbe o komunalnom otpadu definirani su određeni rokovi kojih se KD Čistoća u potpunosti pridržava.

Trenutno KD Čistoća razvija novi sustav obračuna koji se temelji na individualiziranom pristupu. Svi spremnici bit će pridruženi krajnjim korisnicima. Raspodjela troškova udjela volumena otpada u zajedničkim spremnicima bit će po kriteriju broja članova kućanstva u višestambenim zgradama, te na individualizaciji spremnika u obiteljskim kućama. S navedenim sustavom cilj nam je omogućiti korisnicima upravljanje vlastitim otpadom, koji će na taj način moći utjecati na visinu svojih računa svjesnim pristupom.

Evidentno je da se radi o vrlo složenom procesu koji zahtijeva puno suradnje i razumijevanja između korisnika usluga, KD Čistoće i medija kao i građanskih inicijativa, pa i ozbiljne politike jer svima nam je zajednički cilj ustrojiti održivi sustav koji će zadovoljiti zakonsku regulativu, ekološke zahtjeve uz visoku kvalitetu usluge, ali da bude ekonomski prihvatljiv za krajnje korisnike.

Iako smo svjesni da je svako povišenje cijene nepopularno te zahtijeva dodatna objašnjenja, ovim putem još jednom molimo sve korisnike za razumijevanje jer se radi o cijelom nizu složenih zakonskih, tehnoloških i proceduralnih promjena koje imaju utjecaj i na cijenu usluge KD Čistoća. Svojim daljnjim radom kao i sustavnim i transparentnim informiranjem korisnika, kao i do sada, svakako ćemo opravdati dosadašnje dugogodišnje povjerenje.

Ovim putem još jednom zahvaljujemo svim našim korisnicima, a posebno ističemo savjest svih naših građana prema očuvanju okoliša i brizi da naš kraj bude i ostane zeleno-plavo srce Hrvatske te da Rijeka ostane lider naše zemlje u brizi o zbrinjavanju otpada”, stoji u priopćenju koje u ime KD Čistoća potpisuje njihov glasnogovornik Milan Zagorac.