Povežite se s nama

Vijesti

“Kralj Korza” godinama davao “Pommery” u podzakup, Grad Rijeka tvrdi kako to nisu znali

Objavljeno

na
Kultni Pommery bar nakon punih 15 godina rada zatvorio se na samom koncu ljeta ove godine, a u kuloarima se već tada moglo čuti kako je razlog zatvaranja financijske naravi, odnosno kako više nije bilo moguće plaćati najam od približno 13.000 eura + PDV uz prateći rast režija i ostalih troškova.

Zakupnina koja se plaćala za taj prostor bila je javna gradska tajna, a bilo je i poznato da se zapravo radi o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Rijeke koji već dugi niz godina u zakupu ima tvrtka AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. čiji je vlasnik Mirko Pavičić. On je Riječanima poznat i kao “Kralj Korza” upravo iz razloga jer njegova tvrtka ima u zakupu iznimno velik broj poslovnih prostora u najstrožem centru grada.

Portal Fiuman je provjerio u gradskoj upravi koji je status tog prostora.

“Predmetni poslovni prostor nalazi su u Rijeci na adresi Trg Republike Hrvatske 2/A ima površinu od 63 m2 i u vlasništvu je Grada Rijeke. Zakupnik predmetnog poslovnog prostora je Trgovačko društvo AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.  Zakupnik prostor koristi temeljem Ugovora o zakupu broj 10018 od 26.07.2021. godine. Ugovor o zakupu ističe dana do 18.07.2026. godine. Zakupnik plaća ugovorenu mjesečnu zakupninu u iznosu od 96,33 €/m2, odnosno 6.068,79 €/mjesečno + PDV”, otkrili su nam iz Grada Rijeke.

Upitali smo ih također jesu li bili upoznati s činjenicom da je taj prostor de facto bio godinama u podzakupu po dvostruko višoj cijeni te je li to uopće dozvoljeno.

“Zakupnik od Grada Rijeke kao zakupodavca nije zatražio odobrenje za dodjelu prostora u podzakup.  Sukladno navedenom, Grad Rijeka nema saznanja da je zakupnik davao prostor u podzakup trećoj osobi i po kojoj cijeni. Provedenim kontrolama korištenja prostora od strane djelatnika Grada nije utvrđen podzakup.

Zakupac ne može svojevoljno davati prostor u podzakup i po uvjetima koje sam odredi.

Naime, člankom 9.  Odluke o zakupu poslovnog prostora propisano je da Gradonačelnik (na zahtjev zakupnika) može odobriti davanje cjelokupnog poslovnog prostora u podzakup, uz ispunjenje slijedećih uvjeta:

  1. da zakupnik u poslovnom prostoru obavlja ugovorenu djelatnost najmanje godinu dana od dana sklapanja ugovora o zakupu, osim u slučaju kada je podnositelj zahtjeva zakupnik Grada koji je obnovio ugovor o zakupu,
  2. da zakupnik i pravna ili fizička osoba koja traži podzakup nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema proračunu Grada prije podnošenja zahtjeva, osim ako je zakupniku odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja,
  3. da zakupnik i pravna ili fizička osoba koja traži podzakup nije u sudskom sporu s Gradom po bilo kojem osnovu,
  4. da je djelatnost pravne ili fizičke osobe koja traži podzakup, unutar iste grupe djelatnosti utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa,
  5. da pravna ili fizička osoba koja traži podzakup s Gradom sklopi ugovor o jamstvu kojim se obvezuje da će kao jamac-platac ispuniti sve pravovaljane dospjele obveze zakupnika iz ugovora o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa, ako zakupnik to ne učini,
  6. da pravna ili fizička osoba koja traži podzakup, dostavi Gradu sredstva osiguranja plaćanja na način utvrđen odredbom članka 19. ove Odluke,
  7. da zakupnik i pravna ili fizička osoba koja traži podzakup, sklope ugovor o podzakupu pod uvjetima utvrđenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora za koji se traži odobrenje podzakupa te da navedeni ugovor dostave Gradu u roku od osam dana od dana njegova sklapanja,
  8. da zakupnik i pravna ili fizička osoba koja traži podzakup, prihvate povećanje zakupnine od 50 % od ugovorene zakupnine za predmetni poslovni prostor, osim u slučajevima kada se prostor daje u podzakup  pravnoj osobi čiji je jedini osnivač zakupnik, te da to pravo ostvaruje jednokratno,
  9. da je jedinična cijena podzakupnine jednaka jediničnoj cijeni zakupnine utvrđene ugovorom o zakupu poslovnog prostora za cjelokupni poslovni prostor koji se daje u podzakup.

Davanje poslovnog prostora u podzakup u smislu stavka 1. ovoga članka može se odobriti samo jednokratno za svo vrijeme trajanja ugovora o zakupu.

Ukoliko dođe do izmjene ugovora iz stavka 1. točke 7. ovoga članka, sklopljenog između zakupnika i podzakupnika, zakupnik i/ili podzakupnik dužni su u roku od 30 dana od dana nastanka izmjena ugovora o tome obavijestiti Grad.

Ukoliko zakupnik i/ili podzakupnik ne postupe  na način utvrđen u stavku 3. ovoga članka, danom saznanja Grada o nastalim promjenama, ugovor o zakupu na temelju kojeg je odobren podzakup raskinut će se”, otkrili su iz Grada Rijeke.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

09.01.2024.
Obavještavamo javnost o radovima na sanacija nogostupa, rubnjaka i parkirališta u Ulici Miroslava Krleže (od kućnog broja 16 do kućnog broja 20). Početak radova je dana 10. siječnja 2024. g., a planirano trajanje radova je do dana 19. siječnja 2024. g. Ovim putem molimo stanare da vozila ne parkiraju na navedenom dijelu lokacije, a ostale sudionike u prometu na povećan oprez.

Fiuman Plus

Društvene mreže