Povežite se s nama

Sukladno zakonskoj obvezi, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem je, u suradnji s tvrtkom DARH 2, izradio stratešku kartu buke i akcijski plan upravljanja bukom.

Karta buke i akcijski plan, koji sadrži ocjenu stanja te mjere za smanjenje broja građana koji su izloženi prekomjernim razinama buke od cestovnom i željezničkog prometa te velikih industrijskih postrojenja, od 4. listopada do 3. studenog bit će na javnom uvidu, a o akcijskom planu upravljanja bukom u istom razdoblju bit će provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na web-stranicama Grada Rijeke, koje će uključivati i on-line anketu o doživljaju buke i poznavanju mjera zaštite od buke.

Na Titovom trgu 3, u sali u prizemlju, bit će izloženo 10 panoa s kartama buke te elaborat Akcijskog plana, a 19. listopada u Gradskoj vijećnici će se održati javno izlaganje.

Grad Rijeka