Povežite se s nama

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je izvještaj Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, o dodjelama stanova u najam u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 5. srpnja 2017. godine. Istodobno, gradonačelnik je pokrenuo postupak za utvrđivanje nove Liste prioriteta za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam za razdoblje od 2018./2021. godine. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na novu Listu prioriteta za davanje stanova u najam, bit će objavljen krajem kolovoza.

Podnoseći izvještaj o dodjelama stanova u najam, Denis Šulina, pročelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, kazala je kako je trenutno važeća Lista prioriteta za davanje stanova u najam bila utvrđena za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 31. prosinca 2015. godine, no kako je temeljem Liste bio dodijeljen razmjerno mali broj stanova, produžen je rok važenja Liste prioriteta za davanje stanova u najam, za razdoblje od dvije godine, tako da sada važi do kraja ove godine.

– Prilikom formiranja važeće Liste prioriteta na nju je bilo uvršteno 804 podnositelja zahtjeva, a trenutno je na nju uvršteno 640 podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. – kazala je Šulina dodajući da su od 2012. godine do danas dodijeljena 174 stana u najam.  – Javni poziv s ciljem formiranja nove Liste, nastavila je Šulina, planira se objaviti potkraj kolovoza, a zahtjevi bi se zaprimali tijekom rujna. Nakon prikupljanja zahtjeva i bodovanja, Povjerenstvo će utvrditi Listu prioriteta koja će se objaviti na oglasnim pločama Grada Rijeke i Centra za socijalnu skrb te na web stranicama Grada Rijeke. – Cjelokupni postupak formiranja nove Liste prioriteta biti će dovršen do kraja godine, a nova Lista prioriteta bit će punovaljana s 1. siječnjem 2018. na razdoblje od četiri godine. Imenovano je i Povjerenstvo za utvrđivanje Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Osvrćući se na ovakav način rješavanja stambenog pitanja sugrađana gradonačelnik Obersnel kazao je kako su problemi stanovanja i dalje izraženi. – Stambene politike u Hrvatskoj nema, prepušteno je jedinicama lokalne samouprave da se snalaze, a teško se može očekivati da gradovi i općine to mogu u potpunosti riješiti, osobito kad nema pomoći od države – kazao je Obersnel istaknuvši kako se dio stambenih potreba rješava modelom poticane stanogradnje . – No, u konačnici, to je kupnja stanova, za one koji su kreditno sposobni, a veliki dio ljudi nisu u mogućnosti na taj način riješiti stambeno pitanje pa jedino preostaje najam gradskih stanova – kazao je Obersnel dodajući da je gradski stambeni fond skroman i da se kroz pet godina uspjelo riješiti tek 180 građana. – Upravo zato smo u narednom razdoblju planirali gradnju 200 stanova za najam, no i uz to, bez osmišljenje stambene politike na državnoj razini i pomoći države neće biti velikog pomaka – naglasio je Obersnel dodajući da za gradnju socijalnih stanova gradovi i općine nemaju nikakve olakšice već se ta gradnja tretira kao da se radi o stanovima za tržište. Uz to poručio je nadležnima da bolje gospodare državnim stanovima koje licitacijom dodjeljuju u najam kako se ne bi događalo da za potrebe državnih ustanova i zajednica, kao što je bio slučaj u Rijeci, stambene potrebe rješava Grad Rijeka.

Govoreći o dodjeli gradskih stanova u najam Obersnel je posebno istaknuo kako u Rijeci nema praznih gradskih stanova niti se stanovi čuvaju za bilo koga. – Uz to, naglašavam da se gradski stanovi dodjeljuju isključivo po Listi prioriteta, bez „preskakanja“, a izuzetak od toga su hitni slučajevi na intervencije Centra za socijalnu skrb ili specifične okolnosti kad se moraju dodijeliti zamjenski stanovi – ustvrdio je Obersnel .

Potpore malim poduzetnicima

Gradonačelnik je prihvatio zaključak o dodjeli potpora po Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke, koji je objavljen u travnju ove godine. U Proračunu Grada Rijeke za realizaciju mjera iz Javnog poziva osigurano je za ovu godinu 2 milijuna kuna, a kako je rekao Andrija Vitezić, pročelnik Odjela gradske uprave za poduzetništvo, u nekoliko dana od objave Javnog poziva stiglo je 300 zahtjeva poduzetnika za dodjelu subvencija, a za njih 101 predložena je subvencija po nekoj od mjera. – Prosječna ulaganja po korisniku povećana su za četvrtinu, a posebno raduje podatak da imamo čak 38 poduzetnika početnika kojima je odobrena subvencija za pokretanje gospodarske aktivnosti, dok je na drugom mjestu mjera poticanja, odnosno subvencija za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, što pokazuje da naši poduzetnici ulažu u dugotrajnu imovinu – kazao je Vitezić.

Zakup poslovnih prostora

U nastavku kolegija predstavljena je informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora. Na javnom natječaju u travnju godine bilo je oglašeno 30 poslovnih prostora, od kojih je izlicitirano šest, uz mjesečnu zakupninu od 2.126,90 eura. Najveći interes bio je iskazan je za garažu. Na natječaju u svibnju oglašena su 48 poslovna prostora, od kojih je izlicitirano 12, uz mjesečnu zakupninu u iznosu od 8.029,80 eura. Najveća izlicitirana zakupnina 5,5 puta je veća od početne cijene. Najveće zanimanje bilo je za poslovne prostore namijenjene ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima.

Grad Rijeka