Povežite se s nama
Od 16. kolovoza do 20. rujna 2016. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću u 2016./2017. godini.

Također, od 16. kolovoza do 9. rujna 2016. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke organizira akciju zaprimanja zahtjeva građana Rijeke za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza redovitim učenicima srednje škole i studentima u 2016./2017. godini.

Zahtjevi se uz prateću dokumentaciju podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 sati, u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću odnosi se na cjelodnevni i poludnevni boravak, na području grada, u 100%, odnosno 30% iznosu mjesečne cijene za korisnike usluga Dječjeg vrtića Rijeka. Pravo na podmirenje troškova vrijedi do kraja pedagoške godine.

Podmirenje troškova boravka djeteta u jaslicama ili vrtiću može ostvariti dijete – polaznik jaslica/vrtića koje ostvaruje pravo na osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, dijete iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana), dijete hrvatskoga ratnoga vojnog invalida ili civilnog invalida Domovinskog rata, udomljeno dijete te dijete čiji roditelj ostvaruje pravo na dječji doplatak.

Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza učenicima srednje škole i studentima odnosi se na potpuno podmirenje mjesečnih troškova javnoga gradskog prijevoza na linijama na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej.

Odobrene zone prijevoza (1.–4. zona na kojima javni prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o.) ovise o adresi škole ili fakulteta. Pravo na podmirenje troškova prijevoza vrijedi do kraja školske/akademske godine.

Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza može ostvariti redoviti učenik srednje škole/student iz kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili iz kućanstva čiji su prosječni mjesečni prihodi u zadnja tri mjeseca niži od cenzusa prihoda koje je utvrdio Grad Rijeka za pojedini broj članova kućanstva (cenzus za dvočlano kućanstvo 2900 kn, tročlano kućanstvo 3900 kn, četveročlano kućanstvo 5000 kn, brojnija kućanstva + 700 kn za svakoga dodatnog člana).

Grad Rijeka