Povežite se s namaPostavljanjem montažne skele započeli su radovi na sanaciji fasade zgrade u ulici Janeza Trdine 7 u sklopu kojih će se postojeća dotrajala čelična konstrukcija zamijeniti ostakljenom aluminijskom fasadom sa IZO staklima. Preostali dio fasade sanirat će se postavom povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) te zamjenom postojećih drvenih fasadnih prozora, čime će se zgradi povećati energetski razred, a korisnicima smanjiti troškovi.

Zgrada na adresi Janeza Trdine 7 ima pet etaža. Namjena zgrade je poslovna. Grad Rijeka u predmetnoj zgradi suvlasnik je u 78,10% dijela, dok je preostalih 21,90% dijela u vlasništvu pravne osobe. Dvije strane fasada zgrade izvedene su od čeličnih profila ostakljenih jednostrukim staklom, a preostale su zidane te ožbukane i oličene.

S obzirom na to da je čelična konstrukcija dotrajala i postala opasna za prolaznike izrađen je  projekta uređenja – sanacije fasade kojim je predviđena zamjena postojeće čelične konstrukcije, ostakljenom aluminijskom fasadom sa IZO staklima. Preostali dio fasade sanirat će se postavom ETICS sustava te zamjenom postojećih drvenih fasadnih prozora. Na navedeni način zgradi bi se povećao energetski razred, a korisnicima smanjili troškovi.

Radove uređenja – sanacije fasade izvodi Novotehna d.d. iz Rijeke kao najpovoljnijim ponuditeljem temeljem provedenog postupka javne nabave. Usluge nadzora nad izvedbom radova obavljati će trgovačko društvo Artec + Kora d.o.o. iz Rijeke.
Ukupna vrijednost radova s uključenim PDV-om iznosi 1.505.739,80 kn, od čega će se iznos od 679.165,59  kn (s PDV-om) platiti iz sredstava spomeničke rente, a iznos od 826.574,21 kn (s PDV-om) putem sufinanciranja od strane suvlasnika (Grad Rijeka iznos od 645.554,46 kn, a Adria Universal d.o.o. iznos od 181.019,75 kn, sve sukladno suvlasničkom udjelu u zgradi).

Grad Rijeka