Povežite se s namaDana 3. travnja 2017. godine započeli su radovi na izgradnji kružnog toka Marinići 2, na križanju županijske ceste 5025 i državne ceste u gradnji D427 kod skretanja za radnu zonu Marinići. U prvom tjednu izvodit će se pripremni radovi na gradilištu, odnosno na dijelu privoza s državne ceste D 427 organizirat će se gradilište, postaviti kontejner, deponirati potreban materijal. Planira se 6. travnja 2017. godine započeti s iskopima. Prilikom izvođenja radova primjenjivat će se nova regulacija prometa. O fazama gradilišne regulacije prometa naknadno će se dati obavijesti na mrežnim stranicama Općine Viškovo.

Sanaciju zajednički financiraju Općina Viškovo, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb i Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, a temeljem Sporazuma o financiranju radova na sanaciji.

U sklopu sanacije izvršit će se prelaganje transportnog vodovoda i izgradnja kanalizacijskog kolektora u trupu raskrižja, a kako se isto ne bi naknadno moralo prekopavati. Investitor ovih radova koji se izvode temeljem zasebne građevinske dozvole je K.D. Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Rijeke.

Za sanaciju raskrižja Općina Viškovo izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju i riješila imovinsko-pravnu pripremu. Također se navedeno kružno raskrižje, odnosno njegovo središte, planira hortikulturno urediti za što je izrađen projekt.

Ovaj projekt kao značajan doprinos sigurnosti prometa na cestama prepoznalo je i Ministarstvo unutarnjih poslova koji će financirati ovaj projekt sa 275.000,00 kuna. Naime, Općina Viškovo prijavila je ovaj projekt na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova „Nacionalni program sigurnosti na cestama za 2017. godinu“ , a isti je temeljem prijave uvršten u projekte koji će se u sklopu programa realizirati. Navedenom sanacijom znatno će se povećati sigurnost pješaka, budući da su na svim privozima planirani novi pješački prijelazi s većom preglednosti, a okončanjem radova bit će izgrađeni i širi nogostupi od postojećih.

Radove izvodi tvrtka „Belobrajdić“ d. o.o. iz Delnica. Nadzor nad izvođenjem radova obavljaju tvrtke Rijekaprojekt d.o.o Rijeka i Plan-mar d.o.o. Rijeka.