Povežite se s nama


Na 51. kolegiju gradonačelnika Vojka Obersnela ovog utorka donijete su brojne odluke, a u nastavku možete vidjeti njihov pregled:

Kredit KD Čistoća d.o.o.za kupnju zemljišta za izgradnju sortirnice otpada
Gradonačelnik je dao suglasnost za zaduženje KD Čistoća d.o.o. Rijeka putem dugoročnog kredita u iznosu od 4.800.000,00 kn, kod Zagrebačke banke d.d za financiranje kupnje zemljišta za gradnju Sortirnice. Kredit se uzima na rok od 6 godina, a njime će se financirati kupovina zemljišta za izgradnju sortirnice otpada koja će se financirati kreditom HBOR-a (Program zaštite okoliša), a putem poslovne banke. Potrebe za kupnjom zemljišta proizašle su zbog implementacije sustava primarne selekcije otpada sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Kompletan sustav usklađen je sa svim zakonskim propisima i načelima o zaštiti okoliša i gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Ovaj kapitalni projekt utvrđen je Strategijom razvoja grada Rijeke 2014-2020. godine te Financijskim planom razvoja komunalnih djelatnosti za 2015. godinu i doprinosi razvoju i modernizaciji postojećeg sustava gospodarenja otpadom te podizanju razine primarne selekcije otpada.

Izvješće o radu vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke u 2014.

Temeljem usvojenih programa rada i financijskih planova te prijedloga malih komunalnih akcija za 2014. godinu, 34 vijeća mjesnih odbora Grada Rijeke realizirala su svoje programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja svojih sugrađana, kako na području izgradnje novih ili revitalizacije postojećih objekta komunalne infrastrukture, tako i na provođenju brojnih aktivnosti iz područja sporta, kulture, zdravstva, brige o djeci, ekologije, poduzetništva i drugih oblika društvenih sadržaja. Programi rada vijeća mjesnih odbora realizirani su u suradnji s odjelima gradske uprave, komunalnim i trgovačkim društvima Grada Rijeke, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, grada Rijeke i šire te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga, ustanova, klubova i društava. U Proračunu Grada Rijeke za 2014. godinu, za 200 redovnih programskih aktivnosti vijeća mjesnih odbora osiguran je iznos od 835.300,00 kn. Vijeća su za odvijanje programskih aktivnosti koristila i sredstva pribavljenih donacija u iznosu od 35.189,300 kn. Prema usvojenom planu putem Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Rijeka promet d.d. i Energo d.o.o. planirani su manji komunalni zahvati u ukupnoj vrijednosti od 10.690.000,00 kn. Dio komunalnih prioriteta usvojenih za 2014. godinu realizirat će se u 2015. godini.

Na kolegiju je prihvaćen Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području grada Rijeke za 2015. godinu te je također ustrojena Motriteljsko-dojavna služba s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara u razdoblju od 1. lipnja do 31.listopada 2015. godine. Motrenje i dojavljivanje provodit će Pilotski klub “Krila Kvarnera”;  Dobrovoljna vatrogasna društva “Drenova” i  “Sušak – Rijeka”; motritelji Hrvatskih šuma d.o.o. – Šumarije Rijeka i  Direkcija za komunalno redarstvo.

Sufinanciranje dežurstva ambulanti Doma zdravlja  u Cambierievoj
Kako bi se osigurao kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite akutno bolesnih osoba, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb sufinancirat će režijske i materijalne troškove u ambulantama Doma zdravlja  u Cambierievoj 7 gdje se provode posebna dežurstva te posebna dežurstva u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, subotom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. Riječ je o ukupno 150.000,00 kuna, koje ne pokriva HZZO. Također, Grad Rijeka će i ove godine sufinancirati rad ordinacije opće/obiteljske medicine na Orehovici. Tu ambulantu Grad sufinancira od 2010. godine jer  je tada, nakon odlaska dotadašnje liječnice u mirovinu, trebala prestati s radom budući da prema Mreži javne zdravstvene službe u Rijeci postoji višak timova opće/obiteljske medicine. Ordinacija na Orehovici skrbi o oko 1.028 osiguranika, što je ispod minimalnog broja pa ordinacija ne ostvaruje dovoljni iznos sredstava za pokriće troškova poslovanja. No, kako se radi o osiguranicima uglavnom starije životne dobi, koji nemaju mogućnost javnim prijevozom putovati liječniku u Rijeku ili Čavle i kojima je nužno ostvarivanje zdravstvene zaštite u blizini mjesta stanovanja, da ne bi došlo do narušavanja standarda zdravstvene zaštite građana s područja Orehovice, u Proračunu Grada Rijeke za 2015. godinu za sufinanciranje ove ordinacije osigurano je 100.000,00 kuna

Informacija o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora u ožujku
Na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora objavljen u ožujku oglašeno je 40 poslovnih prostora. Pristiglo je 30 prijava i to za ukupno 22 poslovna prostora, dok za 18 poslovnih prostora bilo interesa. Najveći interes iskazan je za trgovačku i ugostiteljsku djelatnost. Sklopljeni su ugovori za 14 poslovnih prostora, za koje je ugovorena mjesečna zakupnina u iznosu od 4.844,15 €, odnosno oko 420.000 kuna godišnje. Najveći iznos izlicitiran je za poslovni prostor Cvjetarne na adresi Sokol kula 1, 48 eura po m2.

Kupnja zemljišta radi izgradnje Dječjeg vrtića Krnjevo
Donesena je odluka o kupnji ukupno 484 m2 zemljišta u privatnom vlasništvu po cijeni od 100,00 EUR/m2, odnosno za ukupno 48.400 EUR, čime se, kako je iznio pročelnik Srđan Škunca, zaokružuje imovinsko-pravna priprema za potrebe građevne čestice potrebne za izgradnju Dječjeg vrtića Krnjevo. Najveći dio zemljišta je u gradskom vlasništvu, za dio površine 360 m2 zemljišta u gradskom vlasništvu vodi se postupak povrata i postupak osiguranja dokaza u postupku izvlaštenja, a  već je prethodno odlukom gradonačelnika prihvaćena kupnja za ukupno 698 m2 zemljišta u privatnom vlasništvu. također po cijeni od 100 EUR/m2.

Škunca je dodao kako je interes tržišta pokrenuo i izradu Nacrta prijedloga odluke o donošenju detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova – Bok kojim bi se uredilo to relativno malo pretežito neizgrađeno područje s padinama koje otvaraju vizuru na Kvarnerski zaljev, površine 4,5 ha. Na tom je području planirana mogućnost gradnje višeobiteljskih građevina te prateći poslovni, javni i društveni sadržaji, a pokretanje izrade plana znak je da se tržište stanova budi.

4. Kvarnerski festival – FIUMARE ( Mala barka) 2015.
U razdoblju od 20. do 27. svibnja 2015. godine u Rijeci će se održati čitav niz programa u okviru 4. Kvarnerskog festivala mora i pomorske tradicije Fiumare 2015. koji je od ove godine i dio međunarodnog projekta teritorijalne suradnje “Mala barka”, koji se realizira u suradnji sa Opčinom Izola i Turističnim združenjem Izola iz Slovenije. Ciljevi manifestacije Fiumare su promocija Rijeke i Kvarnera kroz prezentaciju i valorizaciju baštinskih potencijala u području pomorstva, ribarstva i tradicijske brodogradnje organizacijom čitavog niza atraktivnih događanja, ali i prezentaciji Kvarnerskih destinacija s njihovim specifičnim eko-etno proizvodima.

Sufinanciranje Potrošačkog centra Rijeka u 2015. godini
Potrošački centar Rijeka – udruga koja provodi projekte i aktivnosti iz područja zaštite prava potrošača obratila Gradu Rijeci s prijedlogom aktivnosti za 2015. godinu vezanih uz mjere predviđene Zakonom o zaštiti prava potrošača.. U tom smislu, Potrošački centar Rijeka će u suradnji s Gradom Rijeka u 2015. godine organizirati dva savjetovanja (lipanj-srpanj/listopad-studeni) koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke s ciljem podizanja razine informiranosti i edukacije potrošača o njihovim pravima s naglaskom na unapređenje kvalitete korištenja elektroničkih komunikacija. Na savjetovanjima će sudjelovati predavači iz područja elektroničke komunikacije, internet trgovine i gospodarenje otpadom za što će Grad Rijeka osigurati financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna.

Izvješće o Javnom pozivu za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
Grad Rijeka je i ove godine namijenio 2 milijuna kuna nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva. Raspodjela sredstava poduzetnicima napravljena je po Javnom pozivu za podnošenje prijava koji je zatvoren 5. svibnja 2015. s obzirom na to da su sva sredstva iskorištena. Na poziv za sufinanciranje putem deset prihvaćenih mjera poticaja, stigle su 164 prijave poduzetnika i dvije prijave klastera. Ukupna angažirana sredstva poduzetnika iznose 5,6 milijuna kuna.

Grad Rijeka