Povežite se s nama


Na današnjoj 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke riječki gradonačelnik Vojko Obersnel usvojio je predloženi amandman na Proračun za 2017. godinu Hrvatskih laburista, radi čega laburisti ne kriju zadovoljstvo.

Članica Gradskog vijeća Milena Kraljević, je naime podnijela amandman na Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu i projekciju za 2018. i 2019. godinu kojim Hrvatski laburisti Ogranak Rijeka traže povećanje iznosa za novčanu donaciju za novorođenu djecu.

Umjesto proračunom planiranih jedan i pol milijun kuna, grad će za ovu stavku izdvojiti milijun i osamstotisuća kuna.

Na ovaj će se način i dalje za prvo novorođeno dijete isplaćivati naknada od 1.500 kuna, no značajna izmjena se odnosi na povećanje naknade za svako drugorođeno dijete na 2.000 kuna te za svako treće i više rođeno dijete za koje će naknada iznositi 3.000 kuna.

Ovakav potez, smatraju laburisti, je izvrstan početak za poboljšanje pronatalitetne politike, o kojoj se u zadnje vrijeme tako često govori, što je očito prepoznao i riječki gradonačelnik.

Ovim amandmanom laburisti nastavljaju tradiciju brige o riječkim mladim obiteljima i njihovoj djeci. Naime, Hrvatskim je laburistima i u proračunu za 2016. godinu prihvaćen amandman kojim su tražili povećanje naknada za novorođenu djecu te su se tako, umjesto planiranih milijun kuna u prošlogodinjem proračunu, naknade za novorođenu djecu zaslugom laburista povećale za dodatnih 500 tisuća kuna, što je rezultiralo povećanjem naknade za svako novorođeno dijete sa 1.000 na 1.500 kuna.