Povežite se s nama
Na današnjem redovitom press kolegiju zamjenici župana Marina Medarić i Marko Boras Mandić izvijestili su o poslovanju ustanova u zdravstvu, investicijama u sportsko-rekreativni centar na Platku, povezivanju naše županije hidro avionima i drugim temama.

UO za zdravstvo izvijestio je o poslovanju županijskih ustanova u zdravstvu za 2015. godinu. “Sa zadovoljstvom možemo reći da su sve ustanove poslovale u plusu, što je zasluga pažljivog gospodarenja Županije nad svojim ustanovama, ali i dobrim ugovaranjem sa HZZO-om”, istaknula je Medarić dodavši da na razine Republike Hrvatske to često nije slučaj.

Ukupni prihod je 489 milijuna kuna, od čega je udio primarnih ustanova 234 milijuna kuna dok su sekundarne ustanove (thalassotherapije Opatija i Crikvenica, Lječilište Veli Lošinj i Psihijatrijska bolnica Rab) ostvarile prihod od 167 milijuna kuna.

Osim izvještaja o poslovanju u zdravstvu, izvještaj je podnio i UO za pomorsko dobro, promet i veze o stanju koncesija. Na području naše županije izdane su 93 koncesije. Od toga ih se 29 odnosi na luke posebne namjene (brodogradilišta, marine i slično) i 64 na izvanlučko područje (plaže te uzgajališta riba i školjaka). Prema planu u 2015. godini izdano je 8 novih koncesija.

Donesena je i odluka o sudjelovanju u projektima jedinica lokalne samouprave na temelju poziva koji je objavila Županija. Radi se o pomoći pri izradi studija za nove projekte i obuhvaćeno je 13 programa u ukupnoj vrijednosti od 950.000 kuna. Osim izrada strategija, planova i projekata, Županija sudjeluje i u izgradnji infrastrukture pa se primjerice dodjeljuju sredstva Općini Lovran za izgradnju vodovoda, Općini Omišalj za izgradnju tržnice, Loparu rasvjeta i slično.

Zamjenik župana Marko Boras Mandić izvijestio je o investicijama u sportsko-rekreativni centar na Platku. Tamo je trenutno planirana izgradnja hotelskog smještaja kapaciteta 1700 ležaja. Nažalost, rekao je Mandić, do sada nije bilo zainteresiranih investitora za gradnju, što je razumljivo jer je preduvjet izgradnja komunalne infrastrukture.

Na Platku će se nastaviti raditi na uređivanju i rekonstrukciji ceste koja ide prema Platku, ali i razvoju cjelogodišnjih sadržaja kao što su disc golf, košarka, odbojka na pijesku i nogomet. Od ovog ljeta u ponudi će biti i bike park.