Povežite se s namaDječji vrtić Rijeka kao javna ustanova u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djeluje od 1991. godine. Posljednjom statusnom promjenom 1995. godine, osam samostalnih predškolskih ustanova spojeno je u jednu predškolsku ustanovu koja ima jedinstvenu upravu te obavlja djelatnost u pet centara predškolskog odgoja (Sušak, Maestral, Potok, Turnić i Zamet) koji u svom sastavu broje 31 podcentar predškolskog odgoja kao i u Kliničkom bolničkom centru Rijeka na lokalitetu Kantrida. Ukupan broj djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka uz tehničko i pomoćno osoblje je 485.

U pedagoškoj godini 2016./2017. u Dječji vrtić Rijeka je upisano 3.283 djece u 172 odgojno-obrazovne skupine, od čega 723 djece u 49 jasličkih skupina te 2.560 djece u 123 vrtićke skupine.

Upravo zbog ovakvog unutarnjeg ustrojstva i organizacije, rad Dječjeg vrtića Rijeka nije usklađen sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe.

Naime, Državni standard kao optimalnu veličinu dječjeg vrtića propisuje 17 do 20 odgojnih skupina redovitog programa ili 340 do 400 djece ukupno, odnosno za dječji vrtić s područnim odjelima 30 odgojnih skupina ili 600 djece, što Dječji vrtić Rijeka višestruko prelazi, što je ujedno i razlog za obvezatni preustroj i podjelu ustanove Dječji vrtić Rijeka.

Planom mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Rijeke propisana je obveza statusne promjene Dječjeg vrtića Rijeka sukladno zakonu kojim se uređuju ustanove, zakonom kojim se uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te Državnom standardu, na način da će se Dječji vrtić Rijeka podijeliti na šest ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja.  S obzirom na raspoloživa financijska sredstva i trenutno ispunjene preduvjete, u ovom trenutku moguća je podjela na tri javne ustanove i to na Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More uz zadržavanje zajedničke službe računovodstva u Dječjem vrtiću Rijeka.

Dječji vrtić Sušak imat će u svom sastavu podcentre predškolskog odgoja: Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice s ukupno 28 odgojnih skupina (8 jasličkih i 20 vrtićkih) te prosječno 535 djece i 80-tak radnika.

Dječji vrtić More imat će u svom sastavu podcentre predškolskog odgoja: Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin, Vidrice, s ukupno 28 odgojnih skupina (9 jasličkih i 19 vrtićkih) te prosječno 485 djece i 80-tak radnika.

Dječji vrtić Rijeka će svoj rad organizirati u četiri centra predškolskog odgoja s organizacijskim promjenama. Dječji vrtić Rijeka će dakle u svom sastavu brojati sveukupno 121 odgojnu skupinu u kojima će biti smješteno prosječno 2.135 djece, te će poslove obavljati 320-tak radnika.

Dječjim vrtićem Rijeka nastavit će upravljati postojeće upravno vijeće i ravnatelj, a upravu će činiti tajnik, dva samostalna referenta za kadrovske poslove, samostalni referent za opće poslove, samostalni referent zaštite na radu i zaštite od požara te referent zaštite na radu i zaštite od požara.

Računovodstveno-financijskim poslovima za sve tri ustanove upravljat će zajednička služba računovodstva koja će poslove obavljati za Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More.

Grad Rijeka