Povežite se s nama
Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog gradonačelnika Vojka Obersnela tijekom proljeća ove godine, odnosno tijekom predizbornog razdoblja, prepolovilo je porez na potrošnju koji plaćaju ugostitelji. Stopa je s 3 posto smanjena na 1,5 posto te je tada istaknuto kako se time želi pomoći ugostiteljima kojima je država PDV povećala s 13 posto na 25 posto.

No, ta odluka tek nešto malo više od pola godine kasnije trebala bi biti ponovno promijenjena, odnosno visina poreza na potrošnju trebala bi biti vraćena na stopu od 3 posto. Takvu odluku predlaže gradonačelnik Obersnel gradskim vijećnicima koji će iduću sjednicu imati koncem sljedećeg tjedna.

Kao razlog vraćanja poreza na staru stopu navodi se odustajanje države od uvođenja poreza na nekretnine, kao i to da ugostitelji nisu smanjili cijene svojih usluga.

“Grad Rijeka je Odlukom stopu za obračun poreza na potrošnju smanjio s dotadašnjih 3,0% na 1,5%, što je bila mjera pomoći i poticaj ugostiteljima na području grada Rijeke obzirom na prethodno povećanje stope PDV-a ugostiteljskoj djelatnosti. Grad se na ovakvu mjeru pomoći ugostiteljima odlučio u velikoj mjeri računajući i na stabilnost i stalnost prihoda s osnova poreza na nekretnine, koji se sukladno Zakonu trebao početi obračunavati i naplaćivati u 2018. godini, a za što su se tijekom 2017. godine pripremali tehnički i drugi uvjeti, kao i računajući na prihode s osnova poreza na promet nekretnina. Porezom na nekretnine, kao isključivo prihodom jedinica lokalne samouprave, planiralo se zamijeniti komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor, što je u konačnici trebalo dovesti i do većih prihoda za Grad.”

“Međutim, obzirom da se izmjenom Zakona odustalo od uvođenja poreza na nekretnine te da od 1. siječnja 2017. godine jedinice lokalne samouprave više ne utvrđuju niti porez na tvrtku ili naziv, prihode je moguće jednim dijelom nadomjestiti odnosno vratiti na prijašnju razinu u dijelu poreza na potrošnju vraćanjem stope poreza na potrošnju sa sadašnjih 1,5% na 3,0%. Pritom treba naglasiti kako se u praksi pokazalo da se prvotna mjera smanjenja poreza na potrošnju nije istovremeno odrazila na smanjenje prodajne cijene pića koja se oporezuju tim porezom u ugostiteljskim objektima, niti je ista mjera od značajnijeg utjecaja na rezultat poslovanja ugostitelja u gradu Rijeci, budući da predmetni porez na potrošnju zapravo plaćaju krajnji potrošači odnosno korisnici ugostiteljske usluge u ukupnoj cijeni te usluge”, navodi gradonačelnik u objašnjenju odluke.

No, da bi se takva odluka i provela potrebna mu je potpora Gradskog vijeća, gdje Obersnel trenutno nema većinu, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će ova točka proći na sjednici 28. studenog.