Povežite se s namaZamjenik župana Marko Boras Mandić izvijestio je o otvorenom natječaju za subvencioniranje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika za što je Primorsko-goranska županija osigurala 315.000 kuna.

Subvencijom se olakšava uspostava linija u onim područjima gdje nema financijskog opravdanja za održavanje linija, a kako bi se omogućio ljudima odlazak na posao i obavljanje ostalih aktivnosti. Usmjereno je prema 9 jedinica lokalne samouprave Gorskog kotara, prosječno za svaku oko 30.000 kuna, a najviše za Čabar u iznosu od 100.000 kuna.

Boras Mandić je ukazao na nelogičnost projekata koji zaobilaze Primorsko-goransku županiju, primjerice i kod državnog programa “PSO” koji je i prema direktivama EU namijenjen pomaganju uspostave avio linija prema destinacijama prema kojima nema komercijalnih osnova. Istaknuo je da je ovaj županijski program subvencija linijskom prometu usmjeren pomaganju onih krajeva koji su manje dostupni i razvijeni, dok “PSO”, vrijedan oko 80.000.000 kuna prvenstveno usmjerava sredstva prema dvije komercijalne linije, od Zagreba prema Splitu i Dubrovniku sa preko 200.000 subvencioniranih sjedala, a prema riječkom aerodromu 3.000 sjedala.

Zamjenik župana također je izvijestio i o raspodjeli sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta za kojeg je u županijskom Proračunu rezervirano 450.000 kuna. Sredstva su namijenjena za izvanredno održavanje cesta u jedinicama lokalne samouprave sa sjedištima iznad 450 mnm, odnosno iz Gorskog kotara i Klane, primjerice kod pojave klizišta i za zimsku službu u slučaju velikih padalina.

Takav primjer upravo je bio protekli vikend kada su pale velike količine snijega te se pojavio problem čišćenja nekih prometnica, posebno zbog sniježnih zapuha radi čega su neke prometnice na području Fužina, Vrata i Liča u jednom dijelu dana bile i zatvorene. Boras Mandić je naveo kako su padaline posebice na području Skrada, Brod Moravica, Vrbovskog i Ravne Gore uzrokovale česta iskakanja elektro mreže i poteškoće domaćinstvima i gospodarstvu te je iskoristio priliku pozvati HEP na nužnost nastavka projekta ukopavanja električnih vodova ispod zemlje.

Pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač izvijestila je o rasporedu proračunskih sredstava za redovito poslovanje županijskih domova za starije osobe u 2018. godini.”Raspoređena su još sredstva za nad standard u ustanovama socijalne skrbi  koje Županija održava , a to se prvenstveno odnosi na stručno usavršavanje domova za starije osobe , gdje je Županije pred 5 godina započela s edukacijom sustava E-Qualin-a .

Do sada su neke županijske ustanove status E-Qualin-a stekle  već po drugi puta, kao što je slučaj u Domu Kantrida. Svake godine izdvaja se oko 100 tisuća kuna za edukaciju radnika i ostalih zaposlenika na održavanju stupnja kvalitete pruženih usluga i stvaranju novih i razvoju struke”, rekla je Marač.

Pročelnica je napomenula da je za rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u “Fortici” i Domu “Marko A.Stuparić” Županija izdvojila 42.450,00 za svaku navedenu. Također su raspoređena sredstva za provedbu logopedske terapije za djecu s područja Gorskog kotara za što je izdvojeno 61.800,00 kn te za provedbu programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi izdvojeno je 197 tisuća kuna.

Na pitanje novinara o poništenju natječaja u Fortici pročelnica Marač rekla je kako je prošli tjedan došlo rješenje inspekcijskog nalaza koji je proveden u Fortici 4. i 5. siječnja, a kojim se nalaže Upravnom vijeću da se poništi natječaj raspisan prošle godine, da se razriješi dužnosti izabrana ravnateljica te da se imenuje vršitelj dužnosti i u roku od 30 dana raspiše novi natječaj“, rekla je Marač istaknuvši kako je obrazloženje nalaza bilo da je u natječaju bila proceduralna greška, tj. da natječaj nije objavljen u javnom glasilu a bio je objavljen u Narodnim novinama.