Povežite se s namaVodeći se principima ekološke demokracije po kojoj se problemi okoliša najbolje rješavaju sudjelovanjem svih građana, uz osiguran pristup informacijama, tvrtka LNG Hrvatska organizirala je dvije javne tribine o plutajućem LNG terminalu, u Njivicama i Omišlju. U organizaciji javnih tribina tvrtka LNG Hrvatska rukovodila se i komentarima pojedinih udruga vezano uz trajanje javne rasprave i broj stranica Studije o utjecaju plutajućeg LNG terminala na okoliš. Cilj tribina bio je dodatno približiti mještanima informacije o projektu kako bi mogli što kvalitetnije sudjelovati u odlučivanju o pitanjima okoliša. Upravo su tribine jedan od najbržih i najjednostavnijih načina je neposredne interakcija s mještanima, koju udruge često ističu kao primjer dobre europske prakse.

Unatoč tome što je dio građana prihvatio poziv omišaljske načelnice Mirele Ahmetović da napuste javnu tribinu u Njivicama uz objašnjenje da se njome “pokušava skrenuti pozornost sa službenog predstavljanja Studije koje će se održati za par dana”, preostala publika je zainteresirano sudjelovala u javnoj tribini koja je trajala gotovo četiri sata. Okupljenima je projekt, odnosno razloge za donošenje odluke o faznom razvoju LNG terminala, načinu na koji se utvrđuje ekonomska isplativost projekta i koristima lokalne zajednice predstavila Andreja Ana Lopac, voditeljica razvoja projekta iz tvrtke LNG Hrvatska. Pri tome je naglasila da je svjesna da se o LNG terminalu priča po n-ti put i da razumije razloge za nepovjerenje. Naglasila je pritom da ono što realizaciju plutajućeg LNG terminala čini drugačijim je sufinanciranje Europske unije koja kroz Instrument za povezivanje Europe (CEF) ne samo da sudjeluje u financiranju izrade studija u iznosu od 50 %, već i kupovini FSRU broda, izgradnji pristana, pomoćnih objekata i priključnog plinovoda sa skoro 30 % potrebnih sredstava.

Predstavnici tvrtke Ekonerg, ovlaštenika koji je izradilo Studiju utjecaja na okoliš, ukratko su prisutne upoznali s okvirom za njenu izradu i tri utjecaja koja su izazvala ponajviše interesa u javnosti: hlađenje mora, moguće tretiranje protiv obraštaja i vizualni utjecaj. Nakon uvodnih predavanja uslijedila su brojna pitanja i komentari publike za koju se pokazalo da je redom riječ o stručnjacima iz područja zaštite okoliša, pomorcima s iskustvom na LNG brodovima te inženjerima iz nekadašnje Dine Petrokemije. Najveći dio komentara prisutnih se odnosio na ekonomsku isplativost terminala, odnosno koristima za lokalnu zajednicu, a raspravljalo se i o nužnosti i isplativosti faznog razvoja projekta, kao i o tehnologiji uplinjavanja i mogućnosti korištenja klora protiv obraštaja. Mnoge prisutne je interesirao sustav praćenja utjecaja projekta na morski okoliš i zrak, a mogli su se čuti i brojni prijedlozi za ovakva rješenja iz dugogodišnjih međunarodnih iskustava prisutnih procesnih inženjera.

Sljedećeg dana, 10. studenog održala se i druga javna tribina u vijećnici Općine Omišalj. Iako je ovaj događaj bio kraćeg trajanja u usporedbi s prvom javnom tribinom, cilj je bio jednak – otvoreno i transparentno pružiti informacije o projektu LNG terminala. Jedan od prisutnih sudionika, komentirajući i prvi i drugi dana javnih tribina kako je “šteta što su neki okupljeni stanovnici napustili javnu tribinu jer je ovo bio idealan način da saznaju sve što ih zanima o projektu, a što nisu mogli saznati jer su napustili javnu tribinu“. Tijekom oba dana javnih tribina nekolicina prisutnih je istaknula da je LNG projekt bio “prijateljski dočekan u lokalnoj zajednici” te da “osobno imaju pozitivan stav prema projektu”, ali da je odugovlačenjem, čestim izmjenama upravnih i projektnih rješenja povjerenje lokalnog stanovništva narušeno. Iz spomenutih razloga se moglo i čuti kako stanovnici općine Omišalj nemaju dojam da se zapravo radi o ozbiljnom i strateški važnom projektu za Republiku Hrvatsku, ali i Europsku uniju. Najviše primjedbi i komentara se moglo čuti na temu koristi projekta za zajednicu, pa je nekolicina prisutnih tražila i komuniciranje analize koristi projekta za lokalnu, regionalnu i nacionalnu razinu, kao i detaljniju razradu programa praćenja okoliša.

Kako informiranje javnosti ne bi ostalo samo „papirnato“, tvrtka LNG Hrvatska će i dalje otvoreno i transparentno informirati javnost, pozivati je da aktivno sudjeluje u javnoj raspravi i svojim komentarima i primjedbama utječe na kvalitetu postupka. Javna rasprava traje do 28. listopada 2017. godine, a javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš održat će se 15. studenog u 17 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole Omišalj. Studija o utjecaju plutajućeg terminala na okoliš je, osim na predviđenim lokacijama u Omišlju i Rijeci, od prvog dana javne rasprave dostupna za uvid na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike u posebnoj rubrici PUO / PUO Postupci 2017. na adresi http://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html, kao i stranici tvrtke LNG Hrvatska u rubrici Novosti na adresi http://lng.hr/hr/novosti-detalji/pocinje-javna-rasprava-o-plutajucem-lng-terminalu-na-krku-75. Na spomenutim se adresama nalazi i sažeti prikaz Studije utjecaja na okoliš u obliku Netehničkog sažetka, navodi se u priopćenju za javnost LNG-a.