Povežite se s nama


Na jučer popodne održanoj posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije u aktualnom sazivu usvojene su sve predložene točke dnevnoga reda, od kojih izdvajamo posebno Program poticanja zapošljavanja i poticanja razvoja poduzetništva u 2017. godini, koji ide i ove godine, uz sitnije izmjene u odnosu na lanjski, a koje primarno proizlaze iz uočene prakse.

Ključne promjene odnose se na to da Programom za 2017. nisu više predviđeni poticaji za zapošljavanje osoba do navršenih 30 godina koja se zapošljava u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera za rad na EU projektima. Naime već prošle godine u sklopu mjera HZZO-a za ovu namjenu bili su predviđeni poticaji u 100% iznosu btto plaće. Osim toga u sklopu provedbe Programa ranijih godina nije bilo zahtjeva za dodjelom poticaja po ovom osnovu. S druge strane međutim se predlaže da se kao podnositelj zahtjeva za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu javiti i udruge odnosno neprofitne organizacije što do sada nije bio slučaj.

Najveći je interes i diskusiju vijećnika izazvala tema koja je na dnevni red uvrštena po hitnom postupku prema zahtjevu devetorice vijećnika koji su tražili da se o njoj raspravi na ovoj sjednici Gradskog vijeća; riječ je o točki naziva „Zahtjev za donošenje akta po hitnom postupku“ na temu izgradnje Kulturno turističkog centra Opatija.

Nakon rasprave, vijećnici su tako većinom glasova podržali zaključak na sjednici kojim traže da u roku od 30 dana gradonačelnik Ivo Dujmić pokrene postupak neovisne revizije čitavog postupka projektiranja, izgradnje i nadzora Kulturno-turističkog centra (KTC).

Ovaj je zaključak temeljen na sumnji dijela gradski vijećnika da neki koraci pri realizaciji projektiranja, izgradnje i nadzora realizacije kulturno – turističkog centra nisu bili u skladu sa zakonima i strukom, što je posljedično, sumnjaju i dalje, moguće rezultiralo štetom po gradski proračun, a ni ni nakon jučerašnje rasprave ta sumnja nije otklonjena. Prethodno, grupa vijećnika inicijatora rasprave na ovu temu, zatražila je od gradskih stručnih službi da im dostave niz dokumenata koji kronološki prate ugovorne poslove po fazama realizacije gradnje objekta KTC-a, od kojih su većinu i dobili, no prema iznesemo tijekom obrazloženja ove teme na sjednici Gradskog vijeća Roberta Kurelića (Akcija mladih) neki od traženih dokumenata ipak nedostaju, dok iz dostupnih materijala pronalaze da sumnje nisu otklonjene.

Gradonačelnik Ivo Dujmić, ali i resorni pročelnici, koji su se uključili u diskusiju, argumentirali su slijedeće: da su svi prateći ugovori u realizaciji ovog posla od ideje do realizacije bili objavljeni na web portalu Grada Opatije, a osim toga bili su prezentirani vijećnicima na sjednicama gradskih vijeća, što su gradski vijećnici i usvajali. Ujedno, o izdvajanjima iz gradskog proračuna za pojedine faze gradnje objekta ili ugovaranja projekata, točnije za određene ugovore i njihovu realizaciju, gradski su vijećnici raspravljali i na više sjednica gradskog vijeća kada bi tema bio gradski proračun ili njegov rebalans, pa su i tako imali sve potrebne informacije. Ujedno, za sve su proračunom predlagane stavke oko KTC-a vijećnici većinom ruku podržali ove akte, a ni jedna lipa, istaknuto je jučer tijekom rasprave, nije utrošena u realizaciju KTC-a mimo proračunom planiranih iznosa, koje su prethodno potvrdili vijećnici na gradskom vijeću

Gradonačelnik Ivo Dujmić za govornicom je oštro odgovorio vijećnicima argumentima da je cijeli posao transparentno i javno vođen, te da će on uskoro otvoriti KTC, a Opatija dobiti svoj „mali Lisinski“.

– Politika Grada ne može se voditi po kafićima i na ulicama. Ova točka dnevnog reda današnje sjednice isforsirana je u cilju predizborne kampanje na trošak građana, sa očito samo jednim ciljem: blatiti gradonačelnika, njegov dosadašnji rad i plasirati lažne glasine, s obzirom da je najavio samostalni izlazak na lokalne izbore – naveo je gradonačelnik Dujmić.

Zaključio je gradonačelnik da je novi opatijski kulturno – turistički centar koji je upravo ovih dana dobio i službeno ime „Gervais“ bio ključan projekt gradske vlasti u aktualnom mandatu te da sada, kada je pred otvorenjem, može se ne samo reći već i vidjeti da je kulturno-turistički centar „Gervais“ objekt koji će ugostiti sve velike manifestacije i vratiti Opatiju na kulturnu scenu. Na posljednjoj sjednici aktualnog saziva usvojene su i sve točke po dnevnom redu koje se odnose na imovinsko- pravne poslove, stoji u izvještaju Grada Opatije o održanoj sjednici GV-a.