Povežite se s nama

Vijesti

Općina Viškovo u Marčeljima počinje s provedbom mjerenja stanja kakvoće zraka

Objavljeno

na

ŽCGO MarišćinaNa području naselja Marčelji Općina Viškovo počinje s mjerenjima stanja kakvoće zraka, a uslijed utjecaja rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović donijela je 14. srpnja 2020. godine Odluku o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene. Navedena  Odluka donesena je temeljem Zakona o zaštiti zraka  te Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka s obzirom na sumporovodik (H2S) na području mjerne postaje Marišćina, koji je donesen na sjednici Općinskog vijeća Općine Viškovo 3. lipnja 2020. godine. Akcijski plan koji je na spomenutoj sjednici vijeća usvojen jednoglasno, među ostalim, daje mogućnost provođenja posebnih  mjerenja što će Općina Viškovo provesti, a sve u cilju osiguravanja da utjecaja rada Centra na stanovništvo i okoliša nema. 

Mjerenje posebne namjene provest će se akreditiranim pokretnim laboratorijem za mjerenje kvalitete zraka, od strane ovlaštene tvrtke, kontinuirano, 24 sata na dan, na području naselja Marčelji u razdoblju od 20 kalendarskih dana. Osim postojećih podataka i podataka dobivenih ovim dodatnim mjerenjima, podatci će se obraditi standardiziranim akreditiranim postupcima te će isti biti javno objavljeni, a sve u cilju dobivanja što relevantnijih rezultata  te  ocjene stanja okoliša u okolici Centra za gospodarenje otpadom Marišćina s obzirom na činjenicu da je utjecaj rada Centra na stanje okoliša utvrđen. Po okončanju mjerenja i obradi dobivenih rezultata, sukladno propisima, provest će se daljnje mjere sukladno propisima te mjere utvrđene Akcijskim planom.

Općina Viškovo još jednom ističe da rad Centra koji ima utjecaj na stanovništvo i okoliš nije prihvatljiv i da će poduzeti sve mjere u skladu s propisima da se isto osigura.

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram