Povežite se s nama


Slijedom raspisivanja natječaja za imenovanje direktora RIJEKA 2020 d.o.o. 08. srpnja 2016. godine na web stranicama Grada Rijeke i Rijeka EPK 2020., (Rok za podnošenje prijava bio je 30 dana od dana objave natječaja), Povjerenstva za provedbu natječaja u sastavu: Ivan Šarar, Grad Rijeka, Pročelnik Odjel gradske uprave za kulturu, Valerij Jurešić, Primorsko – goranska županija, Pročelnik upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, Irena Kregar Šegota, direktorica RIJEKA 2020 d.o.o., i Slaven Tolj, Ravnatelj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, zaprimilo je prijave od sljedećih deset kandidata:

– Dunja Đurica
– Edvin Jurin
– Emina Višnić
– Ferucio Burburan
– Hrvoje Hribar
– Jovan Marjanović
– Morana Komljenović
– Sanda Filipović
– Sanja Rađenović
– Tina Hajon

Svi kandidati udovoljavaju uvjetima natječaja i dostavili su sve tražene dokumente, te su pozvani na razgovor za posao, koji će se održati 20.,21. i 22. rujna.

Slijedom razgovora Povjerenstvo je podnijeti izvješće Nadzornom odboru Društva i Skupštini, koja donosi odluku od izboru/Imenovanju direktora/direktorice Društva Rijeka 2020.

Odluka će biti objavljena 8. 10. (60 dana od dana isteka roka za prijavu).