Povežite se s nama

Vijesti

Pčelarima u PGŽ donirano 40 električnih ograda za zaštitu pčelinjaka

Objavljeno

na


U sklopu projekta CARNIVORA DINARICA – prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima, Primorsko-goranska županija nabavila je 40 električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od velikih zvijeri, ukupne vrijednosti 222 tisuće kuna.

23 električne ograde pčelarima okupljenim u 4 pčelarske udruge (Pčelarsko društvo Grada Čabra, Udruga pčelara Gorskog kotara “Žbela”, Udruga pčelara Grada Novi Vinodolski, Pčelarsko društvo “Kuš” Grada Crikvenice i Općine Vinodolske), u Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, podijelili su zamjenik župana Petar Mamula i pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar u prisustvu ravnatelja Centra Dalibora Šoštarića.

Županija je za nabavu električnih ograda osigurala iznos od 222.000,00 kuna od čega se 85% financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15% iz proračuna Primorsko-goranske županije.

Budući da je nabavljeno 40 kompleta električnih ograda, a putem javnog natječaja za dodjelu i postavljanje električnih ograda za pčelinjake koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 unutar zemljopisnog područja Gorskog kotara, a izvan Nacionalnog parka Risnjak (područje se nalazi unutar administrativnih gradova i općina: Čabar, Delnice, Vrbovsko, Novi Vinodolski, Bakar, Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Vinodolska općina, Klana, Jelenje i Čavle) izabrana  23 pčelara, ponovno će se provesti javni natječaj za preostalih 17 ograda.

„Ovim projektom želimo očuvati percepciju velikih zvijeri kao nešto što je korisno i što je dobro da imamo u našem okruženju te da i dalje egzistira u Gorskom kotaru. To ćemo najlakše postići ukoliko ne bude šteta na poljoprivrednim zemljištima, kulturama a ovdje je prvenstveno riječ na pčelinjacima i košnicama pčelara i članova pčelarskih društava koji se danas ovdje nalaze s nama i koji će potpisati ugovore. Radi se o 40 kompleta koje su vrhunske kvalitete, a ovdje u Centru je postavljena slična oprema za zaštitu nasada I rečeno je da sada nema problema sa životinjama kao što je bilo prije. Vjerujem da ćemo ovim projektom sačuvati ljudske aktivnosti na terenu kao i dobru percepciju velikih zvijeri na ovom području“, rekao je Mamula.

Upravo o ideji projekta kojoj je cilj poboljšati očuvanost velikih zvijeri te ljudima omogućiti suživot s njima rekla je pročelnica Raukar. „ Primorsko-goranska županija odlučila je dati svoj doprinos na način da očuva bio raznolikost , a s druge strane pružamo potporu našim poljoprivrednicima i lovcima i omogućavamo nesmetan rad i njihove aktivnosti, zaključila je Raukar. Sve prisutne su još pozdravili ravnatelj Centra Dalibor Šostaric, a Ivo Devčić, predstavnik dobavljača prezentirao je opremu.

Primorsko-goranska županija projektni je partner na EU projektu „CARNIVORA DINARICA“ zadužen za provedbu aktivnosti „Zaštitne ograde na ‘vrućim točkama“, a koja je sastavni dio radnog paketa „Praktične demonstracijske aktivnosti za očuvanje velikih zvijeri“.

Glavna svrha projekta Carnivora Dinarica je poboljšanje statusa zaštite velikih zvijeri – euroazijskog risa, vuka i medvjeda – u područjima Natura 2000: Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj. Projektom je obuhvaćeno prekogranično šumsko područje, jedinstveno u Srednjoj Europi, gdje je na istom prostoru prisutno još oko 20 risova, 60 vukova i 700 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti od iznimnog je značaja za zaštitu biološke raznolikosti i ekosustava prekograničnog područja Slovenije i Hrvatske.

Primorsko-goranska županija, sudjeluje u projektu proračunom od 177.500 € i aktivnostima koje se odnose na smanjenje rizika koji ugrožavaju velike zvijeri.

Uz nabavu električnih ograda za zaštitu pčelinjaka od velikih zvijeri, Primorsko-goranska županija je do sada izradila Studiju mikro lokacija za postavljanje aktivne signalizacije prisutnosti divljih životinja na dvije lokacije (Gorski kotar, stara cesta na predjelu Rogoznom, Općina Fužine i  na  Jadranskoj magistrali u blizini naselja Šmrika, Grad Crikvenica). Predstoji i provedba postupka javne nabave za kupnju i postavljanje aktivne prometne signalizacije na predmetnim lokacijama. Nabava i postavljanje spremnika za otpad otpornih na medvjede predstoji u slijedećoj godini.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram