Povežite se s nama

Vijesti

PGŽ u ovoj godini u sustav odgoja i obrazovanja ulaže preko 77 milijuna kuna

Objavljeno

naPrimorsko-goranska županija i ove godine nastavlja s intenzivnim ulaganjima u ustanove odgoja i obrazovanja u ukupnom iznosu od 77.650.000,00 kuna. Nastavlja se provedba pet započetih kapitalnih projekata, izgradnja sportske dvorane Medicinske škole, dogradnja Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab te tri regionalna centra kompetentnosti. Također se kreće s pripremom nova tri kapitalna projekta, izgradnje školske sportske dvorane Željezničko tehničke škole u Moravicama, nove područne škole OŠ “Milan Brozović” Kastav te nove osnovne škole sa školskom sportskom dvoranom u Marinićima.

Projekt školske sportske dvorane Medicinske škole u Rijeci obuhvaća izgradnju jednodijelne školske sportske dvorane s pratećim i pomoćnim prostorima, uređenje okoliša, izgradnju pomoćnog natkrivenog zatvorenog ulaza u dvorište i ulaza za vanjske korisnike, te opremanje, a ukupna bruto površina nove građevine iznosit će 920 m2. Nova dvorana bit će toplom vezem povezana s Medicinskom školom te će dvoranu osim učenika škole koristiti i učenici smješteni u Učeničkom domu Kvarner. Radovi su započeli u lipnju 2021. godine. Izvode se predviđenom dinamikom, trenutno je u tijeku priprema za postavljanje vertikalne konstrukcije dvorane, a završetak je predviđen u veljači 2023. godine. Cijelu investiciju u vrijednosti od 15 milijuna kuna u potpunosti financira Primorsko- goranska županija, a u ovoj godini za provedbu projekta osigurano je 5.400.000,00 kn.

Radovi na dogradnji OŠ Ivana Rabljanina Rab započeli su u listopadu prošle godine, a projekt obuhvaća dogradnju novih prostora veličine oko 770 m2 kroz 3 etaže u kojima je predviđen smještaj 8 novih učionica, 4 kabineta i ostalih pratećih sadržaja, te rekonstrukciju postojeće zgrade radi povezivanja prostora škole s dogradnjom u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Ugovoreni rok završetka radova je travanj 2023. godine, a cijelu investiciju u vrijednosti od 13 milijuna kuna sufinanciraju u jednakim omjerima Primorsko- goranska županija i Grad Rab.

Za provedbu projekata uspostave regionalnih centara kompetentnosti u kojima sudjeluje 6 županijskih srednjih škola planirana su u ovoj godini ulaganja u ukupnom iznosu od 51.850.000,00 kuna. Provedba obuhvaća šest različitih projekata od kojih dio sadrži ulaganja u infrastrukturu i opremu škole za provedbu programa redovitog strukovnog i drugih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja, a dio je namijenjen uspostavi programskih i kadrovskih uvjeta škola kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja.

Kada je riječ o novim kapitalnim projektima najveći je izgradnja nove osnovne škole i školske sportske dvorane na Marinićima za što je do sada izrađena cjelokupna projektna dokumentacija i ishođene su potrebne dozvole. Tijekom 2022. godine planirana je provedba postupaka nabava, sklapanje ugovara i sam početak izvođenja radova. Projektantska vrijednost investicije je 80 milijuna kuna, a realizaciju bi sufinancirali u jednakim udjelima Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo. Županija je u Proračunu za 2022. godinu osigurala 6.000.000,00 kn, a projekt će biti prijavljen na javni poziv Plana oporavka za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU.

U tijeku je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju školske sportske dvorane Željezničko tehničke škole u Moravicama koju bi osim učenika srednje škole koristili i učenici smješteni u učeničkom domu kao i učenici područne osnovne škole “Nikola Tesla” u Moravicama. Za tu svrhu u Županijskom proračunu osigurano je 200.000,00 kuna.

Tijekom 2022. godine planira se započeti s izradom projektne dokumentacije za izgradnju nove područne škole OŠ Milan Brozović u Kastvu. Ovaj se projekt provodi u suradnji s Gradom Kastvom koji je nositelj i također se planira prijaviti na javne pozive Ministarstava za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU.

Pored navedenih kapitalnih ulaganja u proračunu je osigurano 4.800.000,00 kuna za izvođenje prioritetnih radova na investicijskom održavanju objekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji će se izvoditi tijekom ljetnih mjeseci. Planirani radovi na investicijskom održavanju obuhvaćaju velik broj školskih objekata, a od značajnijih ulaganja možemo izdvojiti planiranu sanaciju zgrade PŠ Mošćenička Draga i zamjenu krova na SŠ Markantuna de Dominisa Rab.

Također će Županija uložiti 1.150.000,00 kuna u novu opremu osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je osnivač. Iz navedenog iznosa financirat će se i nabava novog kombi vozila za potrebe Osnovne škole Frane Petrića Cres.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Rijeka Plus obavijesti

03.06.2024.

Prodajno mjesto Rijeka plusa na Jelačićevom trgu 3, od dana 04.06.2024.godine pa sve do kraja lipnja radit će do 13 sati. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka je od 06:30 do 13 sati, dok subotom prodajno mjesto radi od 07:30 do 12 sati. Korisnici parkirne karte mogu jednostavno i brzo produživati internet bankarstvom.

Fiuman Plus

Društvene mreže