Povežite se s nama


Na ovotjednoj redovnoj konferenciji za novinare bilo je riječi o izvršenju proračuna za 2014. godinu, radu Županijske uprave za ceste, požaru u Elektroindustrijskoj i obrtničkoj školi te drugim aktualnostima.

Župan Zlatko Komadina otvorio je konferenciju za novinare podacima o izvršenju proračuna koji je realiziran sa skoro 99%. Neto višak od 4,6 milijuna kuna će se rasporediti rebalansom na sljedećoj Skupštini. Polovica sredstava bit će namijenjena Gorskom kotaru, koji je pogođen smanjenjem fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, dok će druga polovica pripasti zdravstvu za uređenje hitnog trakta na lokalitetu Rijeka, sanaciju krova u Dječjoj bolnici na Kantridi, i vertikale na lokalitetu Sušak.

“S time vjerujem da smo onda svoju misiju ovih intervencija završili sa KBC-om , jer vidim da će se uspostaviti sredstva KBC-a u smislu gospodarenja njihovim proračunskim sredstvima”, pojasnio je župan.

Posljednjih nekoliko tjedna proteklo je u susretima sa svim gradovima i općinama županije. U srijedu slijedi preostali susret, sa Gradom Rijeka. Susreti su bili uspješni i pomogli u oblikovanju razvojne strategije Županije za period od 2015. do 2020. godine.

Pročelnik UO za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat detaljnije je izvijestio o izvršenju proračuna.

“Na prošlom kolegiju UO za proračun, financije i nabavu uputio sam prijedlog polugodišnjeg izvještaj proračuna za 2014. godinu. Sam taj izvještaj ima nekoliko ciljeva i namjena. Prvenstveno, daje se informacija i županu i Skupštini o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima za prošlu godinu. Daje se informacija o stanju duga, informacija o preraspodjelama unutar proračuna, te informacija o ostvarenim zadacima odnosno ciljevima u prošlom razdoblju”, objasnio je Parat.

Proračun je u 2014. godini raspolagao s 343,1 milijuna kuna, od čega je 22,8 milijuna preneseno iz 2013. godine, a ostalo su tekući prihodi u iznosu od 320,3 milijuna. Na kraju 2014. godine neutrošeno je ostalo 36,8 milijuna kuna. Razlog porastu neutrošenih sredstava u odnosu na 2013. godinu su kapitalni projekti koji su ugovoreni, ali isplate nisu izvršene do kraja godine.

Ti projekti uključuju projekt Thalassotherapije Crikvenica, koji je ugovoren u vrijednosti od 5,2 milijuna kuna. U postupku nabave, rekao je Parat, došlo je do žalbe i ta sredstva nisu mogla biti isplaćena. Tu su i projekti KBC-a Rijeka (3,5 milijuna kuna), koji je čekao građevinsku dozvolu, Dom za starije i nemoćne u Voloskom (3 milijuna kuna), koji se također realizira u 2015. godini, sanacija pročelja Županije u Adamićevoj, sanacija krova Guvernerove palače i uređenje svlačionice u Delnicama.

“Svaki taj projekt ima svoj razlog. Uglavnom su tu pitanja javne nabave i naših internih procedura i pravila, što je uzrokovalo prijenos u 2015. godinu”, pojasnio je Parat.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Georg Žeželić izvijestio je o izvršenju plana za 2014. godinu koji je baziran na prihodima od 98,8 milijuna kuna. Izvršenje plana bilo je 92,4 milijuna kuna. Razlika je, rekao je ravnatelj, nastala zbog toga što je kasnilo financiranje jedinica lokalne samouprave i projekti su se prenijeli u 2015. godinu. Razlog tome su žalbe na dva velika projekta, Dunat Punat (6,5 milijuna kuna), sanacija ceste u Vrbovskom (2 milijuna), raskršće u Belićima (3,5 milijuna) i niz drugih projekata koji su preneseni u 2015. godinu, u ukupnoj vrijednosti od oko 16 milijuna kuna.

“Ove godine pokušavamo nešto novo. Kompletnu javnu nabavu ćemo raspisati do ljeta 2015. godine pa ćemo pustiti da se žalbe i prigovori odvijaju tijekom ljeta. Računamo da bi se svi planirani projekti trebali završiti u primjerenom roku do kraja godine ili da 10%, što je uobičajeno, prenesemo u 2016.”, pojasnio je Žeželić.

Županijska uprava za ceste u 2015. godini planira 10 milijuna kuna uložiti u Gorski kotar. Od planiranih projekata izdvajaju se:

  • projekt ceste Matika, spoja na državnu cestu u Brod Moravicama (2 milijuna kuna),
  • mijenjanje asfalta kod doma u Staroj sušici (3 milijuna),
  • promjena kolnika u Opatiji (2,1 milijuna),
  • rekonstrukcija ceste Kralja Tomislava u Njivicama (2 milijuna),
  • sanacija ceste i izgradnja vodovoda i kanalizacije u Triblju (2 milijuna).