Povežite se s nama

Mozaik

Počinje humanitarna akcija “Lovran za Petrinju” prodajom umjetnina Charlesa Billicha

Objavljeno

na

Foto: Momo Wilke
Općina Lovran pokreće humanitarnu akciju ‘’Lovran za Petrinju’’ i prodajom vrijednih umjetnina umjetnika Charlesa Billicha prikuplja novčana sredstva za pomoć Petrinji – prijateljskom gradu kojeg sa Lovranom povezuju pitomi kesteni odnosno maruni. Sva novčana sredstva prikupljena u ovoj akciji biti će donirana Gradu Petrinji. 

Ovoga petka, 19. Veljače 2021.g. u 17.00 sati u Galeriji Laurus u Lovranu otvara se prodajna izložba umjetničkih radova proslavljenog australskog slikara hrvatskog porijekla Charlesa Billicha iz kolekcije koja je u vlasništu Općine Lovran. Radi se o osamnaest radova – petnaest umjetničkih slika i 3 grafike. Umjetnine izložene u Galeriji Laurus (Trg slobode 14, Lovran) mogu se, uz poštivanje epidemioloških mjera, razgledati od 19. veljače do 5. ožujka 2021.g. u radno vrijeme Galerije: utorkom, srijedom i petkom od 17.00 do 20.00 sati te četvrtkom i subotom od 10.00 do 13.00 sati. Prodajni katalog izložbe s istaknutim procjenjenim vrijednostima svake pojedinačne umjetnine može se pronaći na mrežnim stranicama Općine Lovran.

UVJETI I NAČIN PRODAJE UMJETNINA

Umjetnine se prodaju pojedinačno po procijenjenoj vrijednosti iz Kataloga u kojem je za svaku umjetninu iskazana početna cijena. Prodaja umjetnina obavlja se prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih ponuditelja u kojoj moraju biti iskazane ponude za svaku umjetninu pojedinačno. 

Postupak provodi Komisija za provođenje postupka prodaje. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi nadležno tijelo iz članka 4. Odluke o raspolaganju imovinom Općine Lovran, a izabire se ponuda koja ispunjava sve uvjete iz oglasa i ima ponuđen najviši iznos kupoprodajne cijene. Ugovor se zaključuje u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača svim ponuđačima, a kupoprodaja cijena se plaća u korist žiro računa prodavatelja u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. U slučaju da utvrđeni najpovoljniji ponuđač ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili ako se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene u periodu dužem od 15 dana, kupoprodajni ugovor se može zaključiti sa prvim sljedećim ponuđačem. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Sve porezne obveze i troškove prodaje snosi kupac.

Ponuda treba sasržavati podatke o ponuditelju: ime i prezime, odnosno naziv i sjedište ponuditelja, adresu ponuditelja, OIB, osobni kontakt (broj telefona/mobitela, e-mail adresa), naznaku umjetnine/a za koju/e se podnosi ponuda te iznos ponuđene cijene, pojedinačno po umjetninama (iznos ponuđene cijene ne može biti niži od istaknute u Katalogu). 

Rok za dostavu ponuda je 15 dana tj. do 6. ožujka 2021.g. i to u zatvorenoj omotnici, putem pošte, preporučeno, ili osobno na adresu Općina Lovran, 51415 Lovr4an, Šet. m. Tita, br. 41, s naznakom „NE OTVARAJ – ZA OGLAS – (prodaja umjetnina Billich)“. 

Otvaranje ponuda održat će se 11. ožujka 2021. godine u 12.00 sati u Općini Lovran (Šet. m. Tita, br. 41, Lovran).
Zbog trenutnih epidemioloških uvjeta na snazi, ograničene površine prostora i mogućeg interesa većeg broja ponuđača, otvaranje ponuda neće biti otvoreno za javnost, ali svi ponuditelji imaju naknadnu mogućnost uvida u zaprimljene ponude. Zakašnjele i nepotpune ponude te ponude koje sadrže iznos manji od procijenjene vrijednosti utvrđene Katalogom, neće se uzeti u razmatranje. 

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram