Povežite se s nama

Vijesti

Počinju radovi na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka

Objavljeno

na
U prostorima Grada Rijeke najavljen je početak radova na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda, jedno od najvećih ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj.

Projektom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda u Rijeci na lokaciji Delta, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica. Uz to, izvodit će se radovi na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u dva grada – Rijeci i Kastvu te tri općine – Viškovo, Čavle i Jelenje koji čine područje aglomeracije Rijeka.

Prva grupa radova započet će na području na zapadnom dijelu Grada Rijeke i odnose se na izgradnju transportnih kolektora i optimizaciju postojećeg sustava, a rok za dovršenje je 36 mjeseci. Vrijednost ugovora radova iznosi oko 215 milijuna kuna. Predviđena je izgradnja 13,1 km transportnih cjevovoda kojima će se otpadne vode s područja aglomeracije odvoditi prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na Delti te optimizacija postojećeg sustava izgradnjom objekata odvodnje u vidu retencija i kišnih preljeva. Uz izgradnju sustava odvodnje, izvršit će se i rekonstrukcija 6,9 km javnog vodovoda.

Druga grupa radova odnosi se na proširenje Viškovo, a rok za izvođenje je više 65 mjeseci. Vrijednost ugovora radova iznosi oko 182 milijuna kuna.

Nakon detaljnih priprema, provedenih natječaja i potpisanih ugovora s izvođačima, kreću opsežni radovi u sklopu velikog komunalnog projekta za kojeg nam je iz EU fondova bespovratno odobreno čak 1,2 milijarde kuna. Radi se o, slobodno to tako možemo reći, generacijskom projektu koji će osigurati da na ovom području i u desetljećima koja dolaze imamo čistu i zdravu vodu za piće te čisto more vrhunske kakvoće.
Ovim projektom obnovit će se i nadograditi kilometri vodovodne i kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje gotovo svih objekata na kanalizacijski sustav. Također, izgradit će se i novi pročišćivač otpadnih voda na Delti. Jasno, realizacija nabrojanog traži i opsežne te dugotrajne radove, nerijetko u trupu frekventnih prometnica. Stoga molim građane za razumijevanje i strpljenje jer nema drugog načina za realizaciju ovakvo opsežnog projekta, no projekta zahvaljujući kojem ćemo generacijama koje dolaze ostaviti čistu vodu i more – rekao je, među ostalim, gradonačelnik Marko Filipović.

Građani će detalje o izvođenju radova moći pratiti putem medija, a posebice putem GIS web aplikacije na internetskim stranicama KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. www.kdvik-rijeka.hr , direktan link: (http://euprojektigis.kdvik-rijeka.hr/geoserver/web/Default.html). Podaci na aplikaciji bit će ažurirani sukladno izmjenama na gradilištima, a pokrivat će lokacije izvođenja radova, datume i rokove izvođenja te prometna rješenja.

Direktor KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Andrej Marochini dodao je: „Pred nama i stanovnicima s područja aglomeracije Rijeka predstoji intenzivno razdoblje opsežnih i visokovrijednih ulaganja u izgradnju vodno-komunalne infrastrukture. Iznimno me veseli što ćemo provedbom ovog projekta unaprijediti kvalitetu pružanja vodne usluge te podići komunalni i životni standard naših korisnika, koje ovom prilikom molim za strpljenje, razumijevanje i prilagodbu okolnostima koje će uslijediti tijekom ovog investicijskog ciklusa“.

Raspisani su natječaji i za preostalih pet grupa radova, a njihovo ugovaranje se očekuje sredinom iduće godine. Ukupna procijenjena vrijednost tih radova je oko 615 milijuna kuna.

Donesena je odluka o odabiru izvođača za projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka, a vrijednost odabrane ponude iznosi oko 523 milijuna kuna. Predviđeni rok za izgradnju uređaja je 48 mjeseci.

Financiranje projekta

Projekt “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka” vrijedan je 1.761.563.462,00 kn (bez PDV-a), a sufinancira ga Europska unija u visini do 1.256.548.480,00 kn (bez PDV-a), što čini 71,33% troškova. Sredstva Europske unije osigurana su kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020.

Preostali dio vrijednosti projekta u visini od 505.014.982,00 kn, odnosno 28,67%, osigurat će se iz nacionalnih sredstava za sufinanciranje troškova projekta. Pri tom Republika Hrvatska putem Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode osiguravaju isti iznos novčanih sredstava, svaki po 185.164.000,00 kn. Preostalih 134.687.000,00 kn nacionalnih sredstava osigurat će KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram