Povežite se s nama

Vijesti

Počinju radovi na postavi četiri poluukopana spremnika u Rijeci

Objavljeno

na


Krajem siječnja 2020. godine, na području MO Brajda Dolac u Rijeci, na lokaciji preko puta adrese Riva 4, na nogostupu, započet će radovi na postavi četiri poluukopana spremnika različitih dimenzija i kapaciteta.

Postavit će se tri spremnika, svaki volumena 3,0 m3 promjera 1,3 m, za selektirani otpad (staklo, papir i zajednički za plastiku, ambalažni otpad i metal), te jedan spremnik volumena 5 m3 promjera 1,5 m za preostali miješani otpad. Predmetni spremnici postavljeni su već na tri lokacije, i to na lokaciji Riva 1, Zanonova, te Riva boduli 1. Postavljeni spremnici namijenjeni su selekciji otpada na području grada Rijeke a svrha im je povećanje efikasnosti usluge, te uz povećani kapacitet očuvanje okoliša.

Spremnici će biti ukopani do polovice svoje visine u tlo. Svaki spremnik izrađen je od krutog vanjskog nepropusnog spremnika izrađenog od PHD-a sa ukrasnom zaštitom iznad tla, te unutarnjim nepropusnim spremnikom – vrećom koja se prazni po zapunjenju volumena. Ugovoreni rok postave spremnika je 30 dana od početka radova.

Ukupna vrijednost s postavom na poziciju iznosi 125.620,00 kn sa PDV – om, od čega na spremnike otpada 74.541,33 kn sa PDV – om. Investitor je KD Čistoća d.o.o., koja u ime i za potrebe Grada Rijeke nabavlja postavlja spremnike, te sakuplja i zbrinjava komunalni otpad na području Grada. Proizvođač spremnika je Aplast d.o.o., 3301 Petrovče, Slovenija. Izvođač radova postave spremnika je Kvarner Graditeljstvo.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Klapa Intrade u Opatiji

Fiuman Plus

Facebook

Instagram