Povežite se s namaDana 16. travnja 2015. godine stavljeni su u funkciju LED MARKERI na pješačkom prijelazu u Osječkoj ulici – kod Doma zdravlja k. br. 72/1.

Riječ je o pilot projektu kojeg je izradio Rijeka promet d.d. na zahtjev MO Škurinje, kojim će se povećati sigurnost pješaka na predmetnom pješačkom prijelazu i osigurati znatno sigurniji koridor kretanja pješaka iz sjevernog dijela naselja Škurinje do trgovačkog kompleksa Konzum, koji se nalazi u južnom dijelu naselja.  Pilot projektom predviđeno je i sada ugrađeno u asfalt, naposredno prije pješačkog prijelaza, poprečno na os kolnika, jednostruki razinski LED markeri. Specijalna optika LED markera otporna je na površinska opterećenja teških vozila, tzv. ralica i sve vremenske uvjete. Svjetlost iz LED markera pruža se okomito iznad specijalne optike i vidljiva je s veće udaljenosti.

Iako LED markeri nisu novost jer ih neki gradovi već imaju (primjerice, Zagreb, Dubrovnik i neki gradovi u Istri), u gradu Rijeci su to prvi LED markeri te im treba dati dodatno na značaju. Ukoliko se pokažu opravdanim sa prometnog aspekta, u što iz Rijeka Prometa ne sumnjaju, najavljeno je da će se do kraja ove godine takve LED markere ugraditi na još neke pješačke prijelaze na području grada Rijeke.

Radove ugradnje LED markera vrši tvrka CRTORAD d.o.o. iz Varaždina, a vrijednost radova iznosi  57.750,00 kuna sa PDV-om.