Povežite se s namaPrimorsko-goranska županija prijavila se na javni poziv “Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja” koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske 2016. godine objavilo putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Javnim pozivom odobrenim projektnim prijedlozima dodijeljena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) kroz operativni program Konkurentnost i kohezija.

Kvalitetna izrada projektne dokumentacije na kojoj su surađivali Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje i Ustanova Regionalna energetska agencija Kvarner, rezultirala je odobravanjem projekta energetske obnove osam školskih zgrada u Primorsko-goranskoj županiji za sufinanciranje raspoloživim sredstvima.

Riječ je o zgradama OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko, OŠ Petar Zrinski, Čabar, OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, OŠ Ivana Rabljanina, Rab, PŠ Barbat, Rab, OŠ Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski i OŠ Frane Petrića, Cres.

“Radi se o najvećem i jednom od najznačajnijih kapitalnih ulaganja u obnovu školskih zgrada”,  rekao je to danas, u sjedištu Primorsko-goranske županije u Rijeci, župan Zlatko Komadina koji je u  nazočnosti pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje  i ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija REA Kvarner te gradonačelnika i načelnika gradova i općine na čijem će se području obavljati radovi na energetskoj obnovi škola,  potpisao  ugovore s predstavnicima izvođača radova. Zahvalio je svima koji su radili na pripremi opsežne dokumentacije koja je bila spremna za kandidaturu na javni poziv i istaknuo da to pokazuje opredijeljenost Primorsko-goranske županije za kapitalna ulaganja u zgrade školstva, ali i ekološku i energetsku osviještenost županije i  važnost koja se poklanja zaštiti prirode.

Ukupan procijenjeni trošak projekta Primorsko-goranske županije, nakon provedenog postupka nabave radova i usluga iznosi 33.437.377,69 kn. Od navedenoga iznosa 11.882.707,89 kn sufinancira se sredstvima Europskoga fonda za regionalni razvoj, 11.995.311,48 kn sredstvima Primorsko-goranske županije, dok FZOEU u funkciji partnera u projektu sudjeluje s 35.294,39 kn.

Dodatna sredstva za sufinanciranje projekta Primorsko-goranska županija je osigurala prijavivši se u prosincu 2017. godine na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a za što su joj odobrena bespovratna sredstva za sufinanciranje projekta u iznosu od 7.208.081,93 kn. Preostali iznos sufinanciraju JLS (Gradovi Rab, Cres, Kraljevica, Novi Vinodolski te Općina Lovran) s iznosom od 2.315.982,00 kn.

skobn

“Sredstva koja ćemo dobiti omogućit će nam uštedu vlastitih sredstava koja onda možemo usmjeriti na druge programe i projekte s ciljem povećanja standarda u našim školama”, rekao je župan Komadina.

Pročelnica Edita Stilin rekla je da se radilo o vrlo opsežnom projektu s puno papirologije za 8 škola ravnomjerno  raspoređenih po županiji od otoka preko priobalja do Gorskog kotara. Javna nabava je prošla  i odabrani su izvođači radova.

I ravnatelj Regionalne energetske agencije REA Kvarner  Darko Jardas osvrnuo se na opsežnu pripremu dokumentacije koja zahtijeva više vremena od samih radova na obnovi.  U ime nazočnih gradonačelnika i načelnika okupljenima se obratio gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako  koji je ocijenio da se radi o hrabrom iskoraku i velikom izazovu koji predstavlja rad na obnovi 8 škola istovremeno. Istaknuo je da i lokalne zajednice ulažu značajna sredstva u obnovu škola jer su to radovi za dobrobit djece.

Inače, javnim pozivom utvrđeno je da se iznos bespovratnih sredstava određuje prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave te da su prihvatljivi projekti oni koji imaju za cilj implementiranje jedne ili više mjera energetske učinkovitosti, a koje imaju za cilj ostvarenje energetskih ušteda kroz energetsku obnovu te smanjenje potrošnje energije.

Uz standardne aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanja, aktivnosti na projektu energetske obnove obuhvaćaju izradu glavnog projekta energetske obnove, provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije (radovi na sanacijama fasada, krovova, kotlovnica), usluge stručnog nadzora i Koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova te energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove.

Mjere energetske učinkovitosti za sve objekte uključuju radove na sanacijama fasada i krovova te instalaciju mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode Smartmetering i njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju, dok je za školske zgrade u Vrbovskom, Čabru i Novom Vinodolskom te na Cresu i Rabu, predviđena i instalacija energetski učinkovite rasvjete. Od dodatnih mjera u OŠ Ivana Gorana Kovačića u Vrbovskom strojarski radovi uključit će zamjenu kotlovnice na lož ulje i prelazak na biomasu (pelete), u OŠ Ivana Rabljanina na Rabu će se na radijatorima ugraditi termostatski ventili, a u PŠ Barbat na Rabu instalirat će se solarni kolektori i visokoučinkovita dizalica topline. U konačnici u OŠ Frane Petrića na Cresu ugradit će se solarni kolektori za toplu vodu.
Završetak realizacije projektnih aktivnosti predviđen je za 31. ožujka 2019. godine. Partner Županiji na Projektu je FZOEU, dok je za aktivnosti vođenja projekta zadužena Ustanova REA Kvarner.

Ugovori o radovima potpisani su sa sljedećim izvođačima: Obrt za građevinarstvo Izgradnja Popovački iz Duge Rese za OŠ Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko; BARIĆ – GRADNJA zadruga za građevinarstvo iz Rijeke za OŠ Petar Zrinski Čabar i OŠ Kraljevica; Zanatska Zadruga GRADIN iz Rijeke za OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, OŠ Ivana Rabljanina, Rab i OŠ Frane Petrića, Cres te TEHNO- ELEKTRO d.o.o. iz Đakova za OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski i PŠ Barbat, Rab.