Povežite se s nama

U svojoj 73. godini zauvijek nas je napustio ugledni teatrolog, sveučilišni profesor, pjesnik i dramatičar Darko Gašparović. Gašparović pripada generacijama izuzetnih erudita na poljima humanističkih znanosti koji nas u zadnje vrijeme polako, ali sigurno i u tišini napuštaju.

Darko Gašparović rođen je u Zagrebu 1944. godine gdje je i diplomirao komparatistiku i romanistiku. Akademski stupanj dr.sc. stekao je disertacijama na temu Krleže i Kamova. 1974. dolazi u Rijeku gdje  postaje dramaturg u HNK Zajc. Nakon toga obnašao je dužnosti umjetničkog ravnatelja Hrvatske drame i intendanta. Usporedno s navedenim dužnostima radio je i kao profesor teorije književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje napreduje do zvanja redovitog profesora. Radio je i na Hrvatskim studijima sveučilišta u Zagrebu te kao gost predavač i u Koreji, u mirovinu odlazi 2010. Nekolicina  studenata mi je pričala o Gašparovićevoj izuzetnoj erudiciji njegovim sponama između književnosti i filozofije, kazališta i glazbe. Svoje studente često je vodio u kazalište kako bi vidjeli razna režijska čitanja dramskih predložaka te njihovo oživljavanje na pozornici. Objavio je na tisuće raznih kazališnih kritika, feljtona, rasprava, publikacija, sudjelovao je na mnogim znanstvenim skupovima te mnoge radove objavio i u zbornicima. Kao dramaturg surađivao je s mnogim domaćim i stranim redateljima.

Njegova intendantura ostala je zapamćena po dramatizaciji romana Vježbanje života Nedeljka Fabrija 1990. spomenuta predstava predstavlja vrhunce Riječkog kazališta te je se mnogi gledatelji još i danas s nostalgijom sjećaju, za njih predstavlja amblem jednog vremena koje se više nikada ponoviti neće. I sam Gašparović je u intervjuima zadnjih par godina govorio „Vježbanje života događa se jednom u životu.“. Također pamti se njegova dramatizacija i romana Vuci Milutina Cihlara Nehajeva. Akademik Branko Fučić otkrio je Cresku Muku dok ju je za izvedbu na sceni adaptirao upravo Gašparović, koji ju je prilagodio suvremenim scenskim potrebama te tako ostavio značajan timbar pasionske baštine u Hrvatskoj. Darko Gašparović autor je više knjiga s područja teatrologije i komparatistike navedimo: Dramaticu krležianu, Kamov koja je ocjenjena kao jedna od najboljih monografija tog avangardnog pisca koji se za svoga kratkog života opirao svim onodobnim uzusima kako društvenim tako i umjetničkim te zadao jedan novi književni avangardni put. Dubinski rez nam daje uvid u Hrvatsku dramatiku 20. stoljeća. Izjašnjavao se i kao vjernik, sukladno tome objavljivao je i mnoga teološka promišljanja u reviji Kana u kolumni Promisao.

Bio je član mnogih strukovnih i ostalih kulturnih udruga i organizacija kao što su Društvo hrvatskih književnika, Matice hrvatske, Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Družbe Braća Hrvatskog Zmaja te Vijeća za kulturu pri HBK. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja: Nagrada Dubravko Dujšin društva kazališnih kritičara i teatrologa, Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi, Nagrade Grada Rijeke, Nagrade Marko Fotez za teatrologiju, Medalju zahvalnosti Svetog Vida Riječke Nadbiskupije. Spomenimo posebno Svjetsku nagradu za humanizam Ohridske humanističke akademije. Bio je suradnik mnogih časopisa za kulturu kao što su Kamov, Vijenac, Hrvatsko slovo, suradnik je i u stručnim časopisima Hrvatsko glumište i Kazalište te u mnogim drugim.

Od uredničkog rada spomenimo sabrana djela Andrea Gidea i izabrana djela Janka Polića Kamova u ediciji Stoljeća hrvatske književnosti pri Matici hrvatskoj. Bez obzira na umirovljenje često je dolazio u kazalište bio sveprisutan i pratio aktualna previranja u kulturi bio je spreman istupiti i u medije kada bi to bilo potrebno te kritizirati određene kazališne strukture posebno se iskazao kada je prije nekoliko godina kritizirao vodstvo Riječkog HNK na čelu s Nadom Matošević zbog vrlo čudnih i promašenih repertoarnih poteza posebice u operi. Otišao je veliki čovjek i intelektualac te je Hrvatska kultura izgubila zaslužnog aktera i uvijek spremnog korektiva nastranosti kulture kojoj je u ovoj ili onoj formi posvetio cijeli svoj život.