Povežite se s nama


Gradskom vijeću upućen je i prijedlog izvještaja o izvršenju gradskog proračuna za 2014. godinu. Kako je kazao gradonačelnik Obersnel, ostvarenje proračuna je u skladu s općom gospodarskom situacijom u Hrvatskoj, pa su tako prihodi ostvareni u iznosu od 682.769.100 kuna ili 83,7% godišnjeg plana, što je 1,7% manje u odnosu na ostvarene prihode u 2013. godini. Rashodi su, budući se nastojalo ne smanjivati investicijski ciklus i financiranje programa koji utječu na kvalitetu života građana, za 25 milijuna kuna veći od prihoda.

Gradonačelnik je istaknuo kako se ukupna gospodarska situacija neminovno odražava i na gradski proračun pa je, iako su ostvareni nešto veći porezni prihodi, zabilježen manji prihod od poreza na promet nekretninama. Također, iako su prihodi od komunalne naknade i imovine ostvareni u relativno visokom postotku, ipak su nešto niži od planiranih, iz razloga što je Grad, sa željom da u ovim teškim vremenima olakša poslovanje poduzetnicima, mnogima omogućio obročnu otplatu dugova.

Što se tiče rashoda, zbog povećanja izdvajanja za zdravstveno osiguranje povećana su izdvajanja za zaposlene, naknade građanima ostvarene su na razini plana, uz smanjenje materijalnih troškova te smanjenje tzv. ostalih prihoda, kao što su razne donacije i pomoći.

Uz izvještaj o izvršenju proračuna, Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućeni su i prateći dokumenti: izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora.

Grad Rijeka