Povežite se s namaNa današnjoj konferenciji za novinare bilo je riječi o projektu izgradnje objekta Doma zdravlja u Opatiji, provedenom natječaju za najbolje inovacije u 2016. godini, pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, kao i drugim aktualnostima.

Župan Zlatko Komadina izvijestio je da Županija nastavlja kapitalne projekte u zdravstvu. U tijeku je natječaj za lječilište u Velom Lošinju, a uskoro će biti predstavljena studija cjelovitog razvoja lječilišta s potpunom obnovom svih drugih objekata. “Time ćemo dati doprinos brendiranju Lošinja kao odredišta zdravstvenog turizma”, rekao je župan.

Zatim slijedi projekt izgradnje potpuno novog Doma zdravlja Opatije s potpuno novim prostorima za hitnu medicinsku pomoć, ordinacije primarne zdravstvene zaštite i dentalne medicine, kao i Zavoda za javno zdravstvo.

Županija je također donijela odluku o rasporedu sredstava u iznosu od 200.000 kuna za najbolje inovatore naše regije. “Svi koji su sudjelovali u 2016. godini dobitnici su sredstava jer ulažu trud, vrijeme, znanje i sredstva, a osvajaju međunarodne nagrade”, istaknuo je Komadina.

Pročelnica UO za zdravstvo Đulija Malatestinić izvijestila je o gradnji novog objekta zgrade Doma zdravlja u Opatiji. Razlog pokretanja ovog projekta je što se do sada primarna zdravstvena zaštita pružala na pet lokacija u prostorima koji ne zadovoljavaju minimalne tehničke uvjete.

Idejno rješenje pokrenuto je 2014. godine. Gradit će se na lokaciji iznad groblja Volosko, a između nove ceste i naselja Kosovo. Površina objekta je 7300 m2, od čega će ukupna neto površina objekta biti 2109 m2. Procijenjena vrijednost radova je 32.1 milijuna kuna, a skoro u potpunosti financirat će se prodajom postojećih objekata Doma zdravlja. Predviđeni rok izgradnje je 18 mjeseci.

“Primorsko-goranska županija predvodi u poštivanju socijalnih prava svojih građana, upravo radeći puno u resoru zdravstva i školstva. Socijalna prava naših građana su imperativ koji slijedimo dugi niz godina”, istaknula je pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač.

Pročelnica je izvijestila da su nedavno tri općine i grada naše županije dobili status prijatelja djece, Čabar, Crikvenica i Fužine. Od 1999. godine, kada je počela ta akcija, 8 gradova i općina Primorsko-goranske županije dobilo je status prijatelja djece. Od kada se Županija prije tri godine aktivno uključila u koordiniranje aktivnosti, taj status dobilo je 5 gradova i općina. “To je najbolji pokazatelj koliko je važna uloga Županije: kada se uključi i osigura sredstva, uspjeh ne može izostati”, kazala je Marač.

Na kraju današnjeg susreta s novinarima, župan Zlatko Komadina potpisao je Europsku povelju o ravnopravnosti spolova koja potpisnicu obvezuje da će sudjelovati u svim aktivnostima koje ženama omogućuju ista prava kao i muškarcima.