Povežite se s nama
Pred nama su očito prilično značajne promjene na riječkoj tržnici. Tamošnji prodavači već su jasno dali do znanja nadležnima kako nisu oduševljeni smjerom u kojem sve ide, a ovog tjedna započelo je i službeno javno savjetovanje o tržnom redu koje je pokrenuo Grad Rijeka.

Tržnim redom utvrđuju se uvjeti i način pod kojima se obavlja prodaja namirnica i drugih proizvoda na tržnicama na malo u gradu Rijeci. Stoga se njegove odredbe tiču i kupaca i trgovaca na tržnicama. To je ujedno zainteresirana javnost koja se poziva na sudjelovanje u ovom Savjetovanju.

Grad Rijeka objavio je na stranicama e-konzultacija Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rijeci.

Tržnim redom uređuje poslovanje na tržnicama (što se smije prodavati na tržnicama, tko ima pravo prodavati na tržnicama i pod kojim uvjetima), pravila ponašanja trgovaca i kupaca, vrijeme obavljanja djelatnosti tržnica te obveze tvrtke koja upravlja tržnicama.

Savjetovanje s javnošću o ovom dokumentu ostaje otvoreno do 8. prosinca 2017.Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u njemu, a izvješće o provedenom Savjetovanju bit će objavljeno također na stranicama e-konzultacija.

Svi zainteresirani građani u Savjetovanje se mogu uključiti ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje dostupan u online formi na stranici samog Savjetovanja o Tržnom redu ili slanjem prijedloga kroz servis za komentare koji je dostupan na istom mjestu.

Temeljem pristiglih prijedloga i primjedbi na ponuđeni Nacrt, kreirat će se konačni Prijedlog Tržnog reda koji će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje, raspravu i usvajanje.

Razlozi donošenja novog Tržnog reda

Jedan od razloga zbog kojih se predlaže donijeti novi Tržni red na tržnicama na malo u Rijeci proizlazi iz činjenice da su posljednje izmjene i dopune Tržnog reda donesene „davne“ 2010. godine. Također, potreba iznalaženja novih odgovarajućih rješenja za pojedine situacije pojavljuje se i u svjetlu novog koncepta upravljanjaprostorima tržnica na malo u Rijeci.

A isto tako, i sami zakupci odnosno trgovci te predstavnici Mjesnog odbora Luka imali su određene prijedloge i sugestije vezane uz činjenicu da se djelatnost tržnica na malo organizira po novom konceptu.

Nova organizacija tržne djelatnosti u Rijeci

Naime, Gradsko vijeće Grada Rijeke je na sjednici u ožujku 2017. donijelo Odluku o obavljanju komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke kojom je trgovačkom društvu Rijeka plus d.o.o. na neodređeno vrijeme, počevši od 17. srpnja 2017. godine, povjereno obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo na području Grada Rijeke.

Trgovačko društvo Rijeka plus d.o.o dio je gradskog holdinga Poslovni sustavi d.o.o. Naime, Poslovni sustavi d.o.o. bave se strateškim razvojem i poslovnom podrškom te obavljaju potporne funkcije gradskih društava (KD Autotrolej d.o.o., Rijeka promet d.d., KD Čistoća d.o.o., KD Kozala d.o.o. i Energo d.o.o.), a TD Rijeka Plus d.o.o. kao sastavnica holdinga obavlja komercijalne djelatnosti na području Grada Rijeke.

Donošenjem spomenute odluke, prihvaćen je novi koncept upravljanja prostorima za djelatnost tržnica na malo u gradu Rijeci i to kako bi se unaprijedilo dotadašnje stanje i ponudila dugoročno održiva rješenja koja uključuju i:

  • stvaranje preduvjeta za unaprjeđenje tržne djelatnosti,
  • poboljšanje ponude građanima, kako u kvaliteti roba koje se nude tako i u kvaliteti prostora u kojima se odvija trgovanje,
  • poboljšanje uvjeta rada za prodavače na tržnici,
  • turističku i kulturnu valorizaciju tih prostora.

Strateški cilj zbog kojeg je odabran drugačiji koncept upravljanja prostorima za obavljanje komunalne djelatnosti tržnice na malo je povećanje konkurentnosti i održivosti navedene djelatnosti.

Grad Rijeka