Povežite se s nama

Vijesti

Prvim rebalansom predlaže se povećanje riječkog proračuna za 90 milijuna kuna

Objavljeno

naGradonačelnik Rijeke Marko Filipović Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje uputio je Prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, kojim se prihodovna strana proračuna povećava za gotovo 90 milijuna kuna.

Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu predlažu se prihodi i primici Grada Rijeke i proračunskih korisnika u iznosu od 1.318.100.612 kuna, što predstavlja povećanje za 89.421.455 kuna, odnosno za 7,3% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, a rashodi i izdaci proračuna se predlažu u iznosu 1.297.500.000 kuna, što predstavlja povećanje za 93.874.000 kuna, odnosno za 7,8% u odnosu na dosadašnji plan.

Planirani prihodi Grada iznose 980.257.472 kuna (74,4%), a prihodi proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 337.843.140 kuna (25,6%).

Kako je pojasnio gradonačelnik Filipović, ovaj rebalans proračuna obilježava povećanje prihoda, prvenstveno od poreza na dohodak, dok je rashodovna strana obilježena povećanjem materijalnih rashoda zbog cijena energenata te povećanja rashoda za zaposlene kako u gradskoj upravi, tako i kod proračunskih korisnika.

„Zadovoljni smo dinamikom ostvarivanja prihodovne strane proračuna u prva četiri mjeseca i nadam se da će nastaviti bez obzira na okolnosti, a pred nama je i najava turističke sezone za koju se očekuje da će biti rekordna i nadmašiti 2019. godinu. Drago mi je da planirani investicijski ciklus javnih i privatnih investitora ne jenjava, a i nadam se da ćemo 6. lipnja imati ponuđača za kupnju zemljišta na Zapadnoj Žabici, koji će također biti dio prihoda proračuna“, kazao je gradonačelnik Filipović, istaknuvši kako, s obzirom na to da se situacija kontinuirano mijenja, očekuje još jedan rebalans proračuna krajem godine.

Rast prihoda od poreza na dohodak

Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak, koji se planiraju u iznosu 402.060.000 kuna, što predstavlja povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 38.000.000 kuna ili 10,4%.

Na temelju dobrog ostvarenja u prvih četiri mjeseca ove godine, planiraju se i povećani prihodi i od poreza na promet nekretnina. Planira se da će se od prihoda od pomoći, koji se prvenstveno odnose na EU projekte, uprihoditi 14,5 milijuna kuna više nego što je to bilo planirano izvornim proračunom. Također, planira se i povećanje prihoda od komunalne naknade te zakupa gradskih poslovnih prostora.

Utjecaj porasta cijene energenata na rashodovnu stranu proračuna

Rashodovna strana rebalansa proračuna prvenstveno je obilježena je povećanjem na stavkama materijalnih rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika zbog rasta cijena električne energije, plina i ostalih energenata. Trenutna situacija s inflacijom i enormnim rastom cijena energenata uzrokovana je nizom faktora, uključujući i rat u Ukrajini i odnos Europske unije, a time i Republike Hrvatske s Rusijom, te je i Vlada RH upravo predložila Rebalans državnog proračuna iz gotovo istih razloga.  Stoga je zbog rasta cijena energenata bilo nužno značajno povećanje navedenih stavki rashoda. Ukoliko se ne bi osigurala potrebna dodatna sredstva, to bi prouzročilo ozbiljne probleme u funkcioniranju čitavog sustava, od javne rasvjete do redovnog poslovanja u svim objektima kod Grada i proračunskih korisnika.

“Proveli smo nabavu za električnu energiju, koja je četiri do pet puta skuplja nego prethodnih godina. O tome smo raspravljali na predsjedništvu Udruge gradova i intenzivno smo u kontaktu s Ministarstvom financija da i oni s razine centralne države, ako je to iako moguće, postignu određene dogovore, jer određene općine i gradovi počinju štedjeti na rasvjeti, a znamo što to znači za stanovnike. To u Rijeci još uvijek nije slučaj i nadam se da do toga neće doći, no štednja je nešto što nas u idućem periodu sigurno očekuje. Za sada smo u ovom rebalansu uspjeli osigurati sredstva za te energetske potrebe i za plaćanje tih sve većih računa za električnu energiju”, poručio je gradonačelnik Filipović.

Zbog rastuće inflacije koja se odražava kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga predloženo je povećanje je i na ostalim stavkama materijalnih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika.

Planira se povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta plaća i ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu. U realnom sektoru se dogodio porast plaća, što je rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak i u skladu s tim su otvoreni pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava. Ovim Rebalansom se usklađuju plaće i materijalna prava za one kod kojih su kolektivni pregovori završeni (Dječji vrtići Grada Rijeke, Javna vatrogasna postrojba, gradska uprava te kod proračunskih korisnika Dom mladih, Dječji dom Tić i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke), dok će se kod ustanova u kulturi navedeno uskladiti naknadno, kad kolektivno pregovaranje završi. Povećanje kod osnovnih škola je sukladno donesenom kolektivnom ugovoru za javne službe na razini države, također i kod Psihijatrijske bolnice Lopača, sukladno povećanju plaća u državnim i javnim službama.

Planirano povećanje kapaciteta gradskih vrtića te povećanje izdvajanja za Socijalni program

Povećanje je i na stavki naknade za prijevoz djelatnika u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza KD Autotrolej, a zbog toga se povećava i stavka rashoda koja se odnosi na sufinanciranje studentskih karata i stavka unutar Socijalnog programa koja se odnosi na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza. Pod utjecajem rasta cijena energenata, namirnica i drugog, predlažu se i veća izdvajanja za Socijalni program Grada Rijeke. Rast cijena energenata, ali i drugih troškova, utječe i na povećanje troškova poslovanja i troškova za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport.

Ovim rebalansom u proračun se uključuje zadržana dobit Rijeka prometa te će se navedena sredstva u cijelosti iskoristiti za poboljšanje komunalne infrastrukture, tj. za namjene u svezi gradnje i održavanja cesta.

Planira se povećanje kapaciteta Dječjih vrtića Grada Rijeke uređenjem prostora na Baredicama i na Kampusu. Shodno tome planiraju se i rashodi za uređenje i opremanje navedenih prostora te zapošljavanje potrebnih djelatnika za rad u novim odgojnim skupinama od 1. rujna 2022. godine, ukoliko uspije angažman građevinskog sektora. Planira se i povećanje na stavci sufinanciranja privatnih vrtića sukladno izvršenju prethodne godine i broju upisane djece.

Osim navedenih promjena na prihodnoj i rashodnoj strani, Prijedlogom prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu usklađuju se i uključuju u proračun sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod proračuna u iznosu od 30.335.000 kuna tako i proračunskih korisnika u iznosu od 4.958.000 kuna.

Gradonačelnik Filipović je prijedlog rebalansa  uputio Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje te izrazio nadu se da će biti usvojen na način kako je i predložen.

Također, Gradskom vijeću upućene su i izmjene odluka vezanih uz rebalans proračuna za 2022. godinu – Programa javnih potreba u kulturi, Plana raspodjele sredstava spomeničke rente te programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram