Povežite se s namaRiječki HNS predložio je Gradskom vijeću jedan amandman te dva zaključka vezana za predloženi gradski proračun. Amandman i oba zaključka su prihvaćeni te je HNS podržao donošenje proračuna grada Rijeke za 2017. godinu.

Amandmanom gradskog vijećnika HNS-a Sandra Vizlera tražilo se povećanje sredstava za razvoj poduzetništva za 15% odnosno 300.000,00 kn. Ovim Amandmanom povećavaju se financijska sredstava namijenjena aktivnostima Jačanje konkurentnosti poduzetnika grada Rijeke. HNS Rijeka smatra da je upravo ulaganje u poduzetnike i poduzetništvo temeljni preduvjet za razvoj našega grada te su nam upravo poduzetnici i obrtnici temeljni prioritet našeg djelovanja.

Upravo s tim ciljem Gradskom vijeću predložen je i zaključak vezan za izradu javno dostupnog Online registra gradskih poslovnih prostora temeljem upravo HNS-ove inicijative iz lipnja 2016. godine. Tim zaključkom zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da tijekom 2017. godine  iz proračuna Grada odredi namjenska sredstva za izradu online registra poslovnih prostora Grada Rijeke koji će biti sastavni dio novoga internet portala Grada Rijeke.

Navedeni će registar sadržavati sve relevantne informacije o svim gradskim poslovnim prostorima uključujući trenutnog zakupca/podzakupca, iznos zakupa i trajanje zakupa ili predviđenu početnu cijenu i okvirni datum licitacije, namjenu prostora, opis i  nacrt prostora. Cilj ove inicijative je da svi podaci vezani za sve Gradske poslovne prostre budu dostupni preko Interneta u svakom trenutku, bez ikakve papirologije i bez gubitka vremena. Ova javno dostupna baza podataka treba sadržavati sve potrebne podatke koji bi poduzetnicima olakšali donošenje odluka prilikom planiranja uzimanja u najam gradskih poslovnih prostora.

Nadalje, Gradskom vijeću predložen je i zaključak vezan za zajednički projekt HNS-ARS-a o nastavku povođenja inicijative nazvane „51 riječka špina“. Podsjetit ćemo da je ta inicijativa izuzetno dobro prihvaćena od strane građana Rijeke, a riječ je o postavljanju javnih špina s pitkom vodom na što više gradskih lokacija. Ovim zaključkom zadužuje se Gradonačelnik Grada Rijeke da tijekom 2017. godine  iz proračuna Grada odredi namjenska sredstva za nastavak projekta Riječkih špina kojima će se tijekom 2017. godine osigurati postavljanje tri do pet novih špina na mjestima koja će odabrati Riječani. Oba zaključka jednoglasno su prihvaćene od strane Gradskog vijeća.