Povežite se s nama

Vijesti

Na riječke ceste stižu gradske kamere za kontrolu prometa i kažnjavanje neodgovornih vozača

Objavljeno

naNa gradonačelnikovom kolegiju prihvaćeni su izvještaji o radu komunalnog i prometnog redarstva u 2018. godini.

Kako je kazao ravnatelj Direkcije za komunalno redarstvo Alen Razum, u protekloj godini u Direkciji je bilo zaposlen 21 komunalni redar. Najviše postupanja odnosilo se na gradsku Odluku o komunalnom redu, temeljem koje je izvršeno 7.629 kontrola. Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina, i to odlaganjem komunalnog otpada, neregistriranih i napuštenih vozila, izlaganje robe te odlaganjem građevinskog materijala.

Što se tiče nadzora vezanih uz držanje kućnih ljubimaca, u 2018. godini izvršeno je 524 kontrola, od čega se najveći broj odnosio na držanje pasa i njihovo izvođenje na javne površine, držanje životinja u neodgovarajućim uvjetima te lajanje pasa. Također, tijekom 2018. godine izvršeno je 178 kontrola pasa radi provjere njihovog mikročipiranja.

U svom radu, komunalni redari izvršili su 860 kontrola korištenja javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa, kiosaka, montažnih objekata, štandova, kao i reklamnih i oglasnih predmeta, zatim 17 kontrola temeljem propisa o zaštiti od buke, 982 predmeta koji se tiču kontrole vezane uz nerazvrstane ceste te 71 kontrolu temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji. Također, komunalni redari zaduženi su za nadzor i kontrolu korištenja gradskih poslovnih prostora i stanova te nadziru rad komunalnih društava i koncesionara. Prijave se primaju putem 24-satnog rada Dežurnog centra, koji je u protekloj godini zaprimio 1853 prijava komunalnog nereda.

Prometni redari u protekloj godini izdali 21.476 mjera

Što se tiče rada Direkcije prometnog redarstva, novi ravnatelj Marko Drpić istaknuo je kako je trenutno zaposleno 15 prometnih redara, a planira se zaposliti dodatna dva. Tijekom 2018. godine prometni redari su izdali ukupno 21.476 mjera protiv vozača koji su nepropisno parkirali ili zaustavili vozila, od čega se 85% postupanja odnosilo na kažnjavanje počinitelja prekršaja. Osim navedenih mjera prometni redari izdali su i 7.131 naredbu za premještanje vozila putem specijalizirane “pauk” službe.

Rad komunalnog i prometnog redarstva najviše otežava manji broj zaposlenika od stvarnih potreba, kao i nemogućnost utvrđivanja identiteta počinitelja prekršaja. Naime, dok prometni redari nemaju ovlasti za utvrđivanje identiteta počinitelja, komunalnim redarima niti ovlaštenja dana prema zakonu kojim se propisuje držanje kućnih ljubicama nisu pomogla u redovno obavljanju dužnosti, bez pomoći policijskih službenika.

Prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg je donesena i nova gradska Odluka o komunalnom redu, koja je počela vrijediti sredinom ožujka, komunalni redar je dobio ovlaštenje zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i slično) na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke.

Zadovoljstvo radom komunalnog i prometnog redarstva u postojećim uvjetima

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo radom komunalnog i prometnog redarstva, čiji djelatnici rade u otežanim uvjetima.
„S obzirom na brojne zakonske obveze i na problematiku za koju su zaduženi, bilo bi potrebno barem dvostruko više zaposlenih komunalnih i prometnih redara nego sada. Ponovit ću ono što govorim svake godine – ukoliko se nastavi praksa da se zakonskim rješenjima proširuju ovlasti redara, a bez osiguravanja dodatnih izvora prihoda od strane države, i dalje neće biti moguće dodatno zapošljavanje,“ kazao je gradonačelnik Obersnel, naglašavajući da je svjestan primjedbi građana na rad redarstava, ali uz postojeći broj ljudi nemoguće je pokriti potrebe za njihovom prisutnošću, u onoj mjeri u kojoj bi građani, ali i sama gradska uprava, to željeli.

Unatoč nedostatnim kapacitetima, istaknuo je gradonačelnik, oba redarstva obradila su impresivan broj predmeta, a kao primjer istaknut je broj uklonjenih neispravnih vozila s javnih površina. Naime, unatoč složenoj problematici koja prethodi tom postupku, tijekom protekle je godine od registriranih 962 neispravnih vozila, s javnih površina uklonjeno njih 866.

Kako je istaknuo ravnatelj Drpić, rad prometnog redarstva uvelike pomaže informatičku sustav, a gradonačelnik Obersnel je najavio uvođenje novih tehnoloških rješenja. Naime, u suradnji Rijeka prometa i Direkcije za prometno redarstvo, uskoro će na pet lokacija u gradu biti postavljene kamere visoke rezolucije, koje će s velike udaljenosti moći prepoznati registarski broj vozila, kao temelj za izdavanje prekršajnog naloga. Jedna kamera se trenutno nalazi u testnom radu, a kad budu svih pet u funkciji, neće se odmah krenuti u kažnjavanje prekršitelja, već će u prijelaznom razdoblju samo slati obavijesti o učinjenom prekršaju.

Prihvativši izvješća o radu obaju redarstava, gradonačelnik Obersnel kazao je naložio uklapanje reklamnih plakata sa semafora i prometnih znakova, kojih je u zadnje vrijeme sve više te izdavanje prekršajnih naloga onima koji su ih postavili.

Grad Rijeka

Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Drive in party na Kantridi

Fiuman Plus

Facebook

Instagram