Povežite se s nama

Vijesti

Riječki vatrogasci imali lani 1365 intervencija, Mance ostaje zapovjednik

Objavljeno

na
Na području grada Rijeke djeluju Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljna vatrogasna društva Sušak-Rijeka i Drenova, kao i profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu Luke Rijeka d.d. i 3. maj Brodogradilište d.d. Rijeka. Sve postrojbe udružene su Gradsku vatrogasnu zajednicu Rijeka. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke je obavljala svoju temeljnu djelatnost gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine, sudjelovala u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara te nastavila rad i aktivnosti u cilju povećanja operativnosti i podizanja nivoa zaštite od požara u gradu Rijeci.

U Postrojbi je tijekom 2019. bilo zaposleno prosječno 140 radnika na vatrogasnim poslovima i 3 radnice na administrativnim poslovima. Prosječna starost zaposlenika je 43 godine. Postrojba je u 2019. godini izvršila ukupno 1365 intervencija. Na području grada Rijeke izvršeno je 1124 intervencija, u „riječkom prstenu” 238, a pružena je ispomoć van područja djelovanja pri šumskim požarima u Senju i Šibeniku i sanaciji izlijevanja opasne tvari u Rabu. Na području grada Rijeke bilo je 325 požara i 763 tehničke intervencije, od kojih je 302 osiguranja hitnih helikopterskih medicinskih letova, te 31 ostale intervencije (izvidi, intervencija bez učešća ili lažne dojave). Javna vatrogasna postrojba organizirala je tradicionalno memorijalno natjecanje „Riječke vatre” na kojem je nastupilo 50 natjecateljskih ekipa iz zemlje i inozemstva.

Uz navedene aktivnosti i intervencije izvršeno je 27 preventivnih osiguranja kulturnih i sportskih manifestacija koje su se tijekom godine održavale u Rijeci. Ukupni prihodi i primici u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 28.326.171 kn, dok su rashodi izvršeni su u iznosu od 28.318.572 kn. Ostvareni višak prihoda zajedno s prenesenim viškom iz prethodne godine raspoređen je za troškove nabave opreme i troškove rada JVP.
U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi iz proračuna u iznosu od 22.406.635 kn, odnosno s udjelom od 72,4% (opći prihodi i prihodi za decentralizirane funkcije). Od tog iznosa 70,7% čine prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima kojom je utvrđeni minimalni financijski standard za JVP Grada Rijeke 15.851.974 kn. Preostalih 29,3% su prihodi iz Proračuna Grada Rijeke za dio iznad minimalnog državnog standarda.

Nakon provedenog natječaja za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe na koji su se javila dva kandidata, od kojih su oba zadovoljavala uvjete, dosadašnji zapovjednik Hinko Mance ponovno je imenovan zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke na mandat od pet godina. Temeljem Zakona o vatrogastvu taj se prijedlog upućuje Županijskom vatrogasnom zapovjedniku Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije na prethodnu suglasnost.

Marketing
Marketing
Marketing
Marketing

Facebook video

Medvjedići u Rijeci

Fiuman Plus

Facebook

Instagram