Povežite se s namaRiječka gradska tvrtka osnovana zbog realizacije projekta Europska prijestolnica kulture 20202. godine, Rijeka 2020, zapošljava direktora sektora komunikacija i marketinga te navode kako traže osobu koja ima razvijena znanja i vještine u upravljanju marketingom i komunikacijama, uključivši upravljanje timovima i proračunom, te koja svoja iskustva želi primijeniti na jedinstvenom međunarodnom projektu.

Direktor Sektora za komunikacije i marketing kreira i provodi komunikacijske i marketinške strategije te upravlja imidžom projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“, što uključuje: korporativno komuniciranje, oglašavanje i promociju u zemlji i inozemstvu, digitalne kanale (web, društvene mreže i drugo), promotivna događanja, odnose s medijima i javnošću, poslove vezane uz razvoj publike, suradnju s korporativnim partnerima i sponzorima, prodaju programa i drugih povezanih roba i usluga. Direktor sektora organizira i upravlja Sektorom za komunikacije i marketing, uključivši planiranje i praćenje godišnjih i višegodišnjih planova rada i razvoja u djelokrugu sektora, upravljanje timom zaposlenika i vanjskih suradnika, upravljanje poslovima nabave i proračunom Sektora te druge slične poslove.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Direktora Sektora za komunikacije i marketing kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketingdostupan je u prilogu natječaja.

Natječaj se raspisuje zbog upražnjenog radnog mjesta.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• poznavanje aktualnih svjetskih trendova u području komunikacija i marketinga,
• poznavanje rada na računalu,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Direktora Sektora za komunikacije i marketing – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 21 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 8. veljače 2018. godine.

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.