Povežite se s namaNa prijedlog Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, na tri lokacije u Rijeci postavit će se City lightovi  – informativni i reklamni medij koji se u novije vrijeme opremaju i digitalnim ekranom. Riječ je o uređajima na koje je moguće postaviti i manji uređaj koji ima interaktivni dio, koji turistima i građanima pruža mogućnost traženja informacija o gradu, gradskim sadržajima i manifestacijama. Takvi su uređaji postavljeni u nizu europskih, pa i hrvatskih gradova, na najatraktivnijim lokacijama u centru grada, dostupnim većem broju ljudi.

U Rijeci će se digitalni city light postaviti na Jadranskom trgu, kod autobusnog stajališta za turistički autobus, u Adamićevoj ulici – na prijelazu prema Trgu 111. brigade Hrvatske vojske i prostoru Rive, u sklopu stabala drvoreda te Starčevićevoj ulici – Sokol kula, u nizu kandelabara iz Starčevićeve ulice. Na ekranima city lightova osim komercijalnog oglašavanja, prezentirat će se gradske kulturne i turističke manifestacije.

Na gradonačelnikovom kolegiju je prihvaćena odluka o raspisivanju  javnog natječaja za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje svjetlećih reklamnih ormarića (city light) u sklopu autobusnih čekaonica i reklamnih stupova te lokacija za postavljanje reklamnih uređaja.

Grad Rijeka